ESD-Behållare – De Viktigaste Du Behöver Veta Om Dessa Specialiserade Förpackningsmaterial

Utan att överdriva, så kan man säga att ESD-behållare är grundstommen i elektronik- och bilindustrin. Dessa specialiserade plastbehållare är avgörande för lagring och transport av alla typer av elektronisk utrustning, delar och instrument. Utan det bästa underhållet och de nödvändiga försiktighetsåtgärderna, så skulle den mesta elektronik som produceras i världen bli oanvändbar från det ögonblick de lämnar en säker EPA-miljö i tillverkningsanläggningar.

 

Vikten Av att Förstå Risken För Elektrostatiska Urladdningar i Närheten Av Elektroniska Apparater

Behovet av ESD-förpackning är närvarande även i fabriker som tillverkar elektroniska delar. Elektrostatiska urladdningar sker hela tiden när människor interagerar med sin omgivning. Det förvånar en att få reda på hur mycket statisk elektricitet som kan skapas av de minsta gester och rörelser.

 

Till exempel så genereras 35,000 volt bara genom att gå på en matta i en miljö där luftfuktigheten är 10-25% (den normala nivån för kontinentalt klimat), medan att vrida sig i stolen (när du sträcker dig över skrivbordet för att nå olika saker) genererar 18,000 volt. För att jämföra, så tål integrerade kretsar (kärnan av all elektronisk utrustning) endast högst 2,000 volt utan att lida irreparabel skada. Detta är anledningen till att ESD-behållare måste användas även om man bara flyttar ett gäng färdiga produkter från tillverkningsbandet till hyllan, utan att de ens hanteras av människor.

 

Skyddsnivåer Som Erbjuds av ESD-Förpackning

Internationella standarder reglerar lämpliga skyddsnivåer som krävs för elektroniska delar och komponenter. Som en följd av detta har förpackningsindustrin utvecklat en rad olika ESD-behållare och annat ESD-förpackningsmaterial som garanterar en lämplig nivå av skydd, beroende på vilka krav och föreskrifter som gäller.

 

 

Således kan ESD-behållare i plast, ESD-brickor, lock och påsar klassificeras i fem huvudkategorier

  • Låg Laddning: Dessa ESD-material minimerar uppkomsten av elektrostatiska laddningar, men hindrar dem inte totalt. Detta är den lägsta graden av skydd och kan hittas in kommersiella paket för slutkonsumentprodukter;
  • Skärmning: Denna kategori av ESD-material skapar en barriär som reducerar energin av elektrostatiska laddningar från 1000 V till 50 nJ;
  • Ledande: Denna typ av material erbjuder skydd upp till nivåerna 102 – 105 Standard ESD-behållare tillhör denna kategori;
  • Avledande: Dessa material erbjuder en ytresistans i intervallet 105 – 1011 Specialiserade och skräddarsydda ESD-behållare i plast kan erbjuda denna nivå av skydd;
  • Isolering: Mycket specialiserade material som erbjuder skydd på en nivå över 1011

 

Marknaden för ESD-Behållare: Ständigt Växande och Krävande

Varje professionellt förpackningsföretag erbjuder sina kunder ett brett sortiment av ESD-behållare och andra ESD-förpackningsmaterial för att kunna passa alla behov och tillämpningar. Medan elektronikindustrin utvecklas, så uppkommer nya, högre, krav på mer tillförlitligt förpackningsmaterial och förpackningsindustrin är alltid snabb att svara.

 

Den ökade efterfrågan kommer att skapa en egen underindustri i förpackningsbranschen, när fler och fler företag fokuserar sin forskning och utveckling på konstruktion och tillverkning av mer specialiserade och avancerade ESD-behållare. På detta sätt märker vi effekten av sammanfogningen av olika branscher och delar av affärsvärlden. Och när vi går djupare in i framtiden så kommer vi att bli mer och mer beroende av elektroniska apparater, och som konsekvens mer och mer beroende av högteknologiska och pålitliga ESD-behållare i plast.

Business, logistics and packaging writer. If you need more information or if you have any questions that you think I might know the answer, you can find me on http://logisticpackaging.se/ , a worldwide supplier for plastic packaging solutions.