Galia-boxarnas roll inom fordonsindustrin

Plastboxar av modell Galia är en särskild produktserie förpackningsmaterial som används uteslutande inom fordonsindustrin. Produktlinjen är utvecklad i enlighet med rekommendationer och föreskrifter som har tagits fram av GALIA-organisationen i Frankrike. Akronymen GALIA står på engelska för ”Grouping for the Improvement of Connections in the Automobile Industry”.

 

Hur GALIA-organisationen har omdanat fordonstillverkningen

GALIA-organisationen bildades i Frankrike före framväxten av internet, RFID-chip och realtidsdata, under en tid då fordonstillverkarna fortfarande behövde ett logistikramverk och ett stödnätverk för att förbättra kommunikationen och distributionskedjan sinsemellan. Under årens lopp hjälpte organisationen till med att utveckla riktlinjer för den logistikcykel som binder samman huvudkontor, produktionsanläggningar och OEM-företag, och som en del av detta togs Galia-boxarna fram som en specialiserad förpackningslösning för logistikcykeln i stort.

 

Galia Odette-standarden – som består av ett strikt regelverk gällande formen, storleken, den särskilda Odette-etiketthållaren och designen på boxarna – syftade till att standardisera hela detta utbud av förpackningsmaterial. Detta var precis vad de olika företagen som var inblandade i den övergripande fordonstillverkningsprocessen efterfrågade: en pålitlig behållare av standardiserad storlek som kunde användas och förvaras i alla slags anläggningar som är utrustade med transportband, hyllsystem och containerhanteringssystem avsedda för fordonsindustrin.

 

Galia-boxarnas framväxt inom den globala fordonsindustrin

Galia-boxarna visade sig vara en sådan lyckad och välfungerande förpackningslösning att de så småningom lyftes ur sitt ursprungliga sammanhang – d.v.s. franska fordonstillverkare – och nuförtiden fungerar som standardförpackningar inom fordonsindustrin globalt. En av anledningarna till detta är att fordonsindustrin, med tanke på det avtryck den gör på global nivå, har kommit att bli en självreglerande bransch. Den har sina egna lagstiftare och tillsynsmyndigheter, och den hårda konkurrensen mellan olika aktörer lämnar inget utrymme för misstag.

 

Galia-standarden bevisade sina styrkor på den franska marknaden, och detta var tillräckligt för andra stora fordonstillverkare att också anamma den. Användandet av universella referenskoder som Galia 6432, Galia 6422, Galia 4322, Galia 4312 och Galia 3212, även av oberoende producenter som Logistic Packaging, underlättar extremt mycket för företag när det gäller att lägga snabba förpackningsordrar med snäva deadlines och att försäkra sig om att alltid få exakt de produkter som efterfrågas.

 

Porträtt av en vinnare: Galia-boxarnas viktigaste egenskaper

  1. Stabil konstruktion, kompakt storlek

Galia-boxarna är särskilt framtagna för att bära fordonskomponenter. Sådana är ofta tunga och måste transporteras från tillverkaren till produktionsanläggningen där de sedan ska distribueras längs produktionslinjen. Hela processen är ett hårt kretslopp för boxarna, och de måste vara starka nog att hålla under en lång period för att vara en lönsam investering.

 

  1. Inbyggd etiketthållare

Odette-etiketthållaren är en av de viktigaste faktorerna på förpackningsmaterial i Galia-standarden. Etiketthållaren som sitter såväl på långsidan som kortsidan på boxarna har en lång livslängd, underlättar byten av etiketter och gör det smidigt att korrekt identifiera innehållet i boxarna. Alla Galia-boxar levereras med den standardiserade Odette-etiketthållaren.

 

  1. Fast eller hopfällbar beroende på tillämpning

Eftersom det finns ett behov av att spara utrymme och minska transportkostnaderna inom fordonsindustrin finns Galia-boxarna även i ett hopfällbart utförande. Detta innebär dock inte att man har kompromissat när det gäller stabilitet och tillförlitlighet avsedd för långsiktigt och intensivt bruk.

 

  1. Flera skräddarsydda alternativ

Standardutbudet av Galia-boxar finns i en rad olika färger som passar olika varumärkesprofiler. Dessutom kan boxarna förses med kundens varumärke och logotyp genom värmeprägling eller silkscreentryck.

 

  1. Flera storlekar

Grundutbudet av denna produktserie täcker in alla nödvändiga mått och dimensioner för att tillgodose de många behov och tillämpningar som finns inom fordonsindustrin. Galia-boxar erbjuds i allt från den mindre och kompakta modellen på 297 x 197 mm till den större kapacitet som uppnås med behållaren på 594 x 396 mm.

Business, logistics and packaging writer. If you need more information or if you have any questions that you think I might know the answer, you can find me on http://logisticpackaging.se/ , a worldwide supplier for plastic packaging solutions.