Hur man uppnår kostnads- och tidsoptimering genom professionella logistiktjänster

Att anlita specialiserade logistiktjänsteleverantörer är en av de smartaste och mest strategiska ledningsbeslut som fattas av företag som vill uppnå en högre effektivitet i sin interna logistikverksamhet. För professionella logistikföretag uppnås effektiviteten av logistiktjänster med en komplicerad formel som tar hänsyn till både kortsiktiga och långsiktiga förbättringar i sina kunder logistikkostnader och verksamhet.

 

En av de viktigaste aspekterna som hänförts till granskning av logistiktjänsteleverantörer är hur företag spenderar sina budgetar på förpackningsmaterial och hur de organiserar sina lager och transport av varor. Dessa är de tre viktigaste sätten på vilka företag förlorar tid och pengar: genom opålitliga förpackningsmaterial och ineffektiv transport och logistik.

 

Optimerade logistiktjänster i tre fungerande steg

När ett professionellt logistikföretag anlitas för att analysera kundens interna processer, tillbringar de tid i lokalerna för att observera hur saker och ting görs. Efter denna bedömning använder logistiktjänsteleverantören sina kunskaper och erfarenheter från tidigare arbete med andra kunder och  föreslår de mest effektiva lösningarna för optimering av leveranskedjan och minskade transport- och logistikkostnader.

 

Dessa är de tre viktigaste stegen som rekommenderas i de flesta fall:

 

  1. Byte av lager av återanvändbara förpackningar

Många företag använder fortfarande träpallar i stället för plastpallar och massor av kartonger och kompletterande förpackningsmaterial för lastsäkring. Dessa material är både dyra och otillförlitliga. De används vanligtvis endast en gång, vilket innebär att företagen måste fylla sina lager med förpackningar för varje transport. Professionella logistikföretag rekommenderar plastförpackningar såsom fällbara pallboxar, stapel- och travbara behållare eller EURO-behållare, eftersom de kan återanvändas under en lång tid och är tillförlitliga och lätta att rengöra samt utformade för att minimera användningen av förvaringsutrymmet genom stapling och travning.

 

  1. Användning av speciell hanteringsutrustning

En av anledningarna till att företag inte lyckas uppnå en hög nivå av effektivitet i sin verksamhet är att de låter sina anställda hantera lastning/lossning manuellt. Logistiktjänsteleverantörer rekommenderar företagen att köpa enkla men effektiva maskiner, såsom pallvändare eller avlastningssystem för pallboxar som påskyndar och automatiserar bytet av skadade pallar och lossning av pallboxar, utan att riskera förekomsten av arbetsolyckor i lokaler vid manuell hantering av tunga behållare som sköts av anställda.

 

  1. Genomförandet av principer för lean produktion

Lean produktion är ett japansk begrepp som har blivit globalt erkänd som bästa praxis. Kärnan i denna princip är att främja effektiviseringen av logistiktjänster genom en ökad produktivitet i arbetet som utförs av de anställda, vilket minskar avfall och skapar jämna, integrerade interna processer som eliminerar onödiga mellanhänder. Principer för lean produktion har lett till utvecklingen av specialiserade förpackningsprodukter och logistikutrustning, såsom Kanban hyllsystem och etiketter, automatiskt styrda fordon och speciella förvaringsbehållare och lådor.

Dessa tre viktiga lösningar har testats och visat sig skapa ökad effektivitet i företagens logistik. De hjälper dem att minska kostnader och arbetsuppehåll samtidigt som de främjar en säkrare och mer produktiv arbetsmiljö för de anställda. Genom att använda lämpliga förpacknings- och logistiklösningar, kan logistikföretagen hjälpa sina kunder att bli mer framgångsrika och konkurrenskraftiga i sin bransch och bygga en stabil grund för framtida utmaningar.

Affärs , logistik och förpackningar författare . Om du behöver mer information eller om du har några frågor som du tror jag kanske vet svaret , kan du hitta mig på http://logisticpackaging.se/ , en global leverantör för plastförpackningar lösningar .