Inlägg

Zija pyramid – Moringa är ingen mirakelprodukt

Zija Research – Ett pyramidspel

95% av alla som går med i ett nätverk likt Zija går bet och förlorar alla sina pengar. Enligt studier kommer endast 5% av alla i pyramiden att tjäna pengar med sitt “träd” i det här fallet. Pengarna flöder upp i pyramiden och de som tjänar på verksamheten är de som startat den generellt.  

tjanarminst

 

Illegal pyramid vs legal pyramid

illegal vs legal pyramid3

 
 

Pyramidens fall är oundvikligt

Ägarna sitter på pyramidens topp. Den första vågen av 6 stycken “återförsäljare” kommer på första blocket. De i sin tur hittar 6 stycken återförsäljare under sig. Hjulet rullar på och vid 12:e vågen är det upp till dom att rekrytera resterande av världens befolkning.  
pyramidfall

 
 

Moringa är inte en mirakelprodukt

Liksom alla gröna livsmedel Moringa förtjockar blodet. Detta är en varning för de som går på blodförtunnande medicinering.
Moringa är ofta kallad Tree of Life or a Miracle Tree och sägs vara helt säkert att förtära. Det verkar inte vara fallet!

Tas moringa i för stora doser som i det här fallet kan vara 1-2 tabletter så är Moringa känd för att orsaka genotypiska skador och kan främja att cancer bildas, medan högre doser orsakar uppenbara organskador (främst lever och njurar). Utöver detta, kan en vanlig dosering kunna framkalla abort hos gravida råttor, därför bör inte gravida kvinnor ta Moringa. Det finns ej tillräckligt med studier om Moringa som påvisar de goda effekterna samt sidoeffekterna.

Moringa används ibland för att öka mjölkproduktionen. Viss forskning tyder på att det kan göra det. Det finns inga studier som visar att det är säkert för barnet att dricka mjölken.

Källor:

Grunderna med privata aktiefonder

Om du planerar att starta ett företag för första gången, eller till och med för andra gången, är det väldigt viktigt att ha en investering. Du behöver ha en finansiell lösning som kan hjälpa dig att få ditt företag att växa i förväg. Genom att läsa faktumen nedan kommer du helt och klart förstå hur man investerar och vad man bör investera i. Innan du går vidare så är den bästa sortens investering som du bör överväga en privat aktiefond. Så, den här artikeln kommer diskutera aktiefonder från de enklaste detaljerna till de mest grundläggande aspekterna.

Definitionen av en aktiefond 

En privat aktiefond är en sorts investering i aktier. I detta används aktier snarare än obligationer och säkerheter. Det är också pengar inblandade för investering av den här typen. Dock är det en gemensam fond, så investerarna i ett företag och ägarna av ett franchiseföretag kan använda detta för att utveckla det de bygger upp på marknaden.

Överenskommelse gjord av investerare av aktiefonder 

Om du ska använda aktiefonder till ditt företag förbinder du dig till ett avtal med andra företagsägare eller företagsinvesterare i minst 5 till 10 år. Kom ihåg, detta är en kollektiv investeringstyp eftersom fler än två investerare är inblandade. Du är inte den enda som bestämmer, kommer överens med och investerar genom aktiefonden.

Typer av aktiefonder 

Det finns två generella kategorier och flera undertyper av aktiefonder. De främsta är baserade på plats, så på det viset väljer du mellan antingen en inrikes eller internationell aktiefond. Deras namn föreslår vilket sorts investeringsfond man borde använda främst med hjälp av vart ditt företag ligger. Om ditt företag ligger i USA eller Kanada så behöver du välja en inrikes aktiefond, medan internationella aktiefonder är för andra länder. Oavsett om det är inrikes eller internationellt, så spelar det även stor roll att välja rätt undertyp. Dina val är blandfond, indexfond, inkomstfond, tillväxtfond, fondsektorn, tillgångsallokering och värdefond.

Definierade generella termer 

i aktiefonder finns det också termer som måste läras och förstås. Ett exempel är förvaltningsavgiften, som hänvisar till betalningen som investerarna får. Detta betalas årligen på 1 till 2% av företagets försäljningsvinst inom ett år. Tröskelräntan, eller avkastningen, är räntan på alla små summor som investerarna har fått tillbaka eller mottagit. Byte av ägare eller titel betyder att du inte kan överföra eller handla med någon fond till andra intresserade investerare.

Aktiefondens ledare

Trots den kollektiva strukturen av den här sortens investering så finns det någon som är ansvarig som förväntas hantera och bestämma över hur fonden ska användas. Ledaren kan som man kan lita på bland investerarna så att företaget har större chans att växa och utvecklas utan några svårigheter, dispyter och problem.

Du kan hitta mer detaljerad och användbar information om fonder och aktier från Danske Invest på denna webbadress: http://www.danskeinvest.se.

Saker att tänka på när du investerar i aktier

Du kan se aktiemarknaden som en ”pengapool” där nästan alla vill ta sig ett dopp. Det beror dock också på faktorer som ledtrådar, mycket tur, valutakurser och andra viktiga grundläggande faktorer. När du köper aktier så investerar du faktiskt i ett företag och om det gör bra ifrån sig på marknaden så går aktievärdet upp och om dem gör dåligt ifrån sig så går aktievärdet ned. Du får en del av företagets vinst varje dividendsår, men det är inte det enda som attraktiva med börsen. För att tjäna pengar på börsen måste du köpa aktier när de är billiga för att sedan sälja dem när de blir dyra. Aktiepriserna ändras varje sekund och kan hålla sig konstant i månader. Allt beror på hur väl det går för företaget som du investerat i.

Att välja sektor

När du investerar i aktier så kan du välja mellan olika sektorer som fastigheter, finans, telekommunikation, mäklarfirmor, drycker och mycket mer. Om du planerar att investera dina pengar i någon av dessa sektorer så bör du göra din forskning för att ta reda på för- och nackdelarna med respektive sektor. Det är svårt just nu då världsekonomin är som den är. Undersök dock företagets grunder, dess omsättning, handelsvolym och andra relevanta frågor för att ta sunda investeringsbeslut. Det finns även flera aktiemäklare på marknaden som kan hjälpa dig att investera dina pengar i rätt aktier. Då dem har god erfarenhet ”ute på fältet” så kan de oftast förutse vilka aktier som kommer att gå upp och vilka som kommer att gå ner. Rådgör med experter när du ska investera i aktier och investera aldrig alla dina pengar i ett och samma företag. På så vis kan du gå plus i det stora hela när något företag går minus medan resten går plus.

Kortsiktig investering

Kortsiktig syn har stor vikt inom detta område. Aktiemarknaden är som en bergochdalbana. Detta är varför många riktiga investerare föredrar kortsiktiga vinster. Om du vill tjäna en fin hacka från ett företag, så är det smart att investera dina pengar under en mycket kort tid. Allt beror på om du tog rätt beslut vid rätt tid. Då aktier går upp och ner så kan du antingen gå plus eller förlora allt när som helst. Att slå till rätt vid rätt tillfälle är vad det hela handlar om.

De ändrande marknadsomständigheterna

Aktiemarknaden har inget med ett företags portfölj att göra med. De kanske ger dig ett exempel på långsiktig framgång med deras aktier, men marknadsscenariot och ekonomiska miljön är har en mycket komplicerad natur. Du löper större risk om du investerar dina pengar långsiktigt. Se till att spåra ditt företag som du investerar i, deras vinster och förluster. Om du har det minsta tvivel om företagets position bör du inte investera dina pengar i deras aktier. Aktiemarknaden kräver vilda chansningar kortsiktigt och rationella val långsiktigt.

Du kan hitta mer användbar och detaljerad information om aktier och fonder på denna fyndiga webbplats: http://www.danskeinvest.se/info/Indexfonder.