Inlägg av Skribent Företagstidning

Grunderna i Handel Online Genom Broker Webbplatser

Internet har gett många möjligheter för dagens människor att generera pengar genom passivt arbete. Onlinehandel är en sådan plattform som nu är mycket välkänd. Målet är att handla valutor eller aktier för att göra vinster. Om du vill starta onlineshandel i Sverige kan du besöka mäklarsajter som Fortissio Sweden för att handla online för valutor […]

5 sätt att investera dina pengar online

Idag finns det flera sätt att investera dina pengar online. Klassiska sätt att investera sina pengar är i aktier eller fonder men det finns även flera andra sätt. Du kan exempelvis investera i Bitcoin, i e-sport eller investera i domäner. Vi har listat 5 sätt som du kan investera dina pengar online.  1.    Investera i […]

Förbered eleverna inför de nationella proven med Pejlo – svenska läs- och skrivövningar för åk 6-9

De nationella proven kan orsaka mycket nervositet och pirr i magen hos eleverna, men med rätt träning kan de känna sig väl förberedda och tackla både provskrivningarna och de muntliga segmenten med stärkt förtroende. Proven är ett obligatoriskt inslag i läroplanen och ska göras i alla svenska skolor. De utförs i årskurs 3, 6 och […]

Vad är dyslexihjälpmedlet LexiaProvia?

LexiaProvia är ett dyslexihjälpmedel i datorn som hjälper barn med dyslexi eller andra språkligt betingade inlärningssvårigheter. Det är ett välkänt program som funnits inom de flesta skolor 20 år tillbaka och kan även användas för att förbättra elevers ordförråd och läs- och skrivkunskaper Dyslexi är främst associerad med en svårighet att läsa. Men det kan […]