Världens största tal – Googolplexian eller Googoltriplex?

Det finns en del stora tal. Men hur stort kan ett tal egentligen vara och vilket är det största namngivna talet? I denna artikel kan du läsa om några omnämnda tal som figurerar ute i den stora världen.

Stora tal i listform

Namn 10n 1000n 1000000n SI-prefix
Miljon 106 10002 10000001 Mega
Miljard 109 10003   Giga
Biljon 1012 10004 10000002 Tera
Biljard 1015 10005   Peta
Triljon 1018 10006 10000003 Exa
Triljard 1021 10007   Zetta
Kvadriljon 1024 10008 10000004 Yotta
Kvadriljard 1027 10009    
Kvintiljon 1030 100010 10000005  
Kvintiljard 1033 100011    
Sextiljon 1036 100012 10000006  
Sextiljard 1039 100013    
Septiljon 1042 100014 10000007  
Septiljard 1045 100015    
Oktiljon 1048 100016 10000008  
Oktiljard 1051 100017    
Noniljon 1054 100018 10000009  
Noniljard 1057 100019    
Deciljon 1060 100020 100000010  
Deciljard 1063 100021    
Undeciljon 1066 100022 100000011  
Undeciljard 1069 100023    
Duodeciljon 1072 100024 100000012  
Duodeciljard 1075 100025    
Tredeciljon 1078 100026 100000013  
Tredeciljard 1081 100027    
Quattuordeciljon 1084 100028 100000014  
Quattuordeciljard 1087 100029    
Quindeciljon 1090 100030 100000015  
Quindeciljard 1093 100031    
Sexdeciljon 1096 100032 100000016  
Sexdeciljard 1099 100033    
Septendeciljon 10102 100034 100000017  
Septendeciljard 10105 100035    
Octodeciljon 10108 100036 100000018  
Octodeciljard 10111 100037    
Novemdeciljon 10114 100038 100000019  
Novemdeciljard 10117 100039    
Vigintiljon 10120 100040 100000020  
Vigintiljard 10123 100041    
Unvigintiljon 10126 100042 100000021  
Unvigintiljard 10129 100043    
Centiljon 10600 1000200 1000000100  
Centiljard 10603 1000201    

De riktigt sjuka talen

En googol är 10100, det vill säga produkten av 100 stycken tior. Termen introducerades av Milton Sirotta, en då nioårig brorson till matematikern Edward Kasner. Namnet på Internetföretaget Google är en avsiktlig förvanskning av just googol. Storleken på talet är som sagt 10100. I decimalnotation så skriver man det enligt följande. En 1:a följt av 100 nollor: 10,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000,​000.

En googolplex är tio upphöjt till en googol, det vill säga 10googol = 1010100.

En googolplexian[3] är tio upphöjt till en googolplex, det vill säga 10googolplex = 10 10 10 100 {\displaystyle 10^{10^{10^{100}}}} .

En googoltriplex[4] (även kallat googolplexplexplex,[5] googolplusplexplus,[6] googolplexianite[7] och gargantugoogolplex[8]) är talet tio upphöjt till en googolplexian, det vill säga 10 10 10 10 100 {\displaystyle 10^{10^{10^{10^{100}}}}} . För att kunna skriva ner alla decimaler så skulle det behövs 101010100-6 böcker med 400 sidor vardera, som har 2500 siffror på varje sida.

Antalet elementarpartiklar i hela universum har uppskattats till cirka 1080 stycken,[9] det vill säga omkring hundra triljoner gånger färre än en googol.

Men är det här verkligen gogoltripelex det största talet som finns. Inte enligt skynet som skriver följande:
Megafugagargantugoogolplex är lika med googoltriplex ↑↑ googoltriplex med upp-pil notering [1]. Namnet kommer från ”megafuga” plus ”gargantugoogolplex”, ett alternativt namn för googoltriplex. Det är det största talet listat på en SkyNet´s sida av en anonym användare som listar stora nummer. Det är dock inte det största numret med ett namn.

Namngivna större tal än googoltriplex

Googolplexplexplexplex or googolquadruplex	gargantugoogolplex
Googolplexplexplexplexplex or googolquinplex	Googolplexplexplexplex?
Googolcentplex	Googolplexplex&(98 more plexes)
Googolmilleplex	Googolplexplex&(998 more plexes)
Googolmegaplex	Googolplex&(999999 more plexes)
Googolgigaplex	Googolplex&(999999999 plexes)
Googolteraplex	Googolplex&(999999999999 plexes)
Googolpetaplex	Googolplex&(999999999999999 plexes)
Fzgoogolplex	Googolplexgoogolplex
Fzgargoogolplex	gargoogolplexgargoogolplex
Fzgargantugoogolplex	gargantugoogolplexgargantugoogolplex
fugagoogolplex	googolplex raised to the googolplex power a googolplex times
fugagargoogolplex	gargoogolplex raised to the gargoogolplex power a 
gargoogolplex times
fugagargantugoogolplex	gargantugoogolplex raised to the gargantugoogolplex 
power a gargantugoogolplex times
megafugagoogolplex	?
megafugagargoogolplex	?
megafugagargantugoogolplex (10^10^10^10^100)^^(10^10^10^10^100)
Gammagoogolplex g(2000,g(2,2,50,100),50,100) ~ 100{10^5000-1}10,000
Deltagoogolplex g(20000,g(2,2,50,100),50,100) ~ 100{10^5000-1}100,000
Omegagoogolplex g(2*10^24,g(2,2,50,100),50,100) ~ 100{10^5000-1}10^25
Gamamamamoogood g(1000,1000,1000,1000,1000,1000)
Saladgahlah [[(E100#^#100#(G(64)+1))^^(10^100,000,000,000,000,000))!2[2[5]]]^[(E100#^#100#(G(64)+1))^^(10^100,000,000,000,000,000))!2[2[5]]]]{9001}[[(E100#^#100#(G(64)+1))^^(10^100,000,000,000,000,000))!2[2[5]]]^[(E100#^#100#(G(64)+1))^^(10^100,000,000,000,000,000))!2[2[5]]]]
Quintuple-hyper-terinntopoldeus E100#^#^#^#^#^#^(#^#^#^#^####*#^#^#^#^####)100
Lower bound for SCG(13) ~ fψ(Ω_w)(13)
BIG FOOT FOOT10(10100)