Bohagsflytt

Bohag är det du tar med dig när du flyttar. Ordet används dock oftast vid arvsskiften där den avlidnes bohag delas upp bland släktingarna. Bohagsflytt innebär alltså en flytt där alla ägodelar ska förflyttas, antingen ifrån en avlidens hem till arvtagarna eller bara en vanlig flytt där man flyttar till ett nytt hem.

Just en bohagsflytt där det handlar om att en avliden persons ägodelar ska packas och delas upp bland arvtagarna kan vara känsligt. Det kan kännas jobbigt att behöva ta hand om den avlidnes olika ägodelar precis i samband med dödsfallet. Därför kan man anlita ett annat företag som jobbar med just bohagsflyttar. De packeterar då alla ägodelar och sköter allt det praktiska och de sörjande behöver egentligen inte göra någonting. Det enda de behöver göra är att styra kring hur allt ska delas upp, sedan sköts allting åt dem.
Men det är inte alltid som det handlar om avlidna släktingar. Det kan lika gärna handla om vanliga bohagsflyttar från ett gammalt hem till ett nytt. Det blir en bohagsflytt på så sätt att alla ens ägodelar ska förflyttas, eftersom man inte lämnar någonting kvar i sitt gamla hem. En fullständig bohagsflytt kommer innebära att man måste förflytta väldigt många saker. Allt från besticken till sängarna. Det här kräver bra logistik för att inte tappa bort några ägodelar på vägen, samt utan att förstöra något. Just därför är det smart att ta hjälp när det handlar om en bohagsflytt. Man bör ta hjälp av ett företag som jobbar med att just flytta bohag och även om det kostar så kan man vara garanterad att flytten kommer att gå smärtfritt.

En bohagsflytt kan ha olika innebörd. Oavsett vad det handlar om för flytt så kommer du tjäna på att anlita någon utifrån som jobbar med det dagligen. Det kommer gå både snabbare och det kommer också att vara säkrare för ditt alla dina ägodelar!