VÅRDKLÄDER

Varför du bör investera i kliniska kläder

Kläder kan göra stor skillnad i hur patienter uppfattar sin läkare.

”Medan läkarklädsel inte är en ersättning för utmärkt klinisk vård, tyder våra data på att det kan påverka patienternas uppfattning om vården och nivån av förtroende de har för sina läkare”, avslutades studien. ”I en tid av patientcentrerad och patientnöjdhet kan läkarklädsel vara en viktig, modifierbar del av patientvården.”

Denna studie visar vikten av läkares klädsel för patienternas uppfattningar. Däremot kan påverkan av en viss klädstil vara kortvarig. Därför är det nödvändigt att klargöra om kläder påverkar det långsiktiga förhållandet mellan läkare och patient.

Sammanfattningsvis, medan läkarklädsel inte är någon ersättning för utmärkt klinisk vård, tyder våra data på att det påverkar patienternas uppfattning om vården och kan påverka deras vilja att lita på läkare. I en tid av patientcentrerad och patientnöjdhet kan läkarklädsel vara en viktig, modifierbar del av patientvården. Eftersom uppfattningar och förväntningar om läkarens klädsel varierar beroende på patient, bakgrund och region, verkar nyanserade riktlinjer för dessa faktorer vara relevanta. Framtida forskning om implementering av sådana riktlinjer på sjukhus, kliniker och akutmottagningar verkar motiverad.

Kläder kan hjälpa patienter att känna sig mer kopplade till sin läkare.

Kvantitativ forskning om hur läkarkläder påverkar förhållandet mellan läkare och patient är begränsad. Syftet med denna studie var att mäta effekten av japanska husläkares kläder på aspekter av medicinsk ”mänsklighet” relaterade till patientupplevd relationell empati.

”Patienter verkar bry sig om kläder och kan förvänta sig att träffa en läkare på ett visst sätt. Detta kan förklara varför även vita rockar får höga betyg för ”tillgänglighet” – patienter kan se en bit som liknar en läkares vita rockar ”i uniform”, och i de flesta fall förväntar man sig också formell klädsel”, pekade Petrilli, som också är U-M/VA-medlem, på planer för att förbättra patientsäkerheten.

Affärsklädsel är en klänningspreferens som oftast antas av medicinsk personal med ett stort antal konsultationsmöten. Läkare bär ofta dessa under sina vita rockar. När läkare bär de två föremålen tillsammans är de lätta att identifiera av kollegor och patienter.

Kläder kan förbättra patientnöjdheten.

MÅL: Flera stora studier har visat att förbättringar i patientupplevelsen är förknippade med ökad rapporterad patienttillfredsställelse, behandlingsföljsamhet och kliniska resultat. Huruvida läkarnas klädsel påverkar patientupplevelsen – och hur detta påverkar tillfredsställelsen – är oklart. Därför genomförde vi en rikstäckande tvärsnittsstudie för att undersöka patienternas uppfattningar, förväntningar och preferenser angående läkarens klädsel.

Flera stora studier har visat att förbättrad patientupplevelse är förknippad med högre patienttillfredsställelse, ökad behandlingsföljsamhet och kliniska resultat. Huruvida läkarnas klädsel påverkar patientupplevelsen – och hur detta påverkar tillfredsställelsen – är oklart. Därför genomförde vi en rikstäckande tvärsnittsstudie för att undersöka patienternas uppfattningar, förväntningar och preferenser angående läkarens klädsel.

Resultat: Av de 4 062 patientsvaren sa 53 % att läkarens klädsel var viktig för dem under behandlingen. Mer än en tredjedel instämde i att detta påverkar deras nöjdhet med vården. Högtidsklänning med vit kappa bedömdes som bäst jämfört med alla andra former av klädsel (p = 0,001 vs. vit kappa; p = 0,025).

Den här artikeln har utarbetats av Mirtel Design

I mer än 25 år har Mirtel Design handlat och producerat vårdkläder för hela den skandinaviska marknaden. På Mirteldesign.se hittar du ett brett utbud av allt inom klinikens kläder – och nästan oavsett beställningsstorlek har vi möjlighet att skräddarsy dina klinikkläder med logotyp, slogan eller ev. grafiskt uttryck.