Taggarkiv: bank

Fördelen med att låna via låneförmedlare

Lendo, Zmarta, Advisa ….listan kan göras lång på svenska låneförmedlare. Företag som marknadsför sig med att de ”hjälpar låntagare att sänka sina lånekostnader”. Men vad gör de och vad finns det för fördelar att låna via en låneförmedlare?

Vad de gör?

Låntagaren fyller i en låneansökan och skickar in till låneförmedlaren. Detta företag tar sedan en kreditupplysning och skickar sedan låneansökan tillsammans med en slags kopia på kreditupplysningen till ett flertal olika banker. Dessa får sedan svara på om de vill erbjuda låntagaren ett lån eller inte. Låntagaren får alla svar presenterade för sig och kan därefter avgöra om lånet ska tecknas.

Fördel 1 – Många banker jämförs

En stor fördel med att låna via låneförmedlare är att en så stor jämförelse sker. Som privatperson är det både svårt och tidsödande att kontakta en mängd olika banker för att på så sätt få veta vilken bank som erbjuder lägst ränta. Men genom denna väg (som är gratis) får man alltså ofta svar från 15-20 banker bara genom att göra en ansökan. Den första fördelen handlar alltså om tid.

Fördel 2 – En kreditupplysning

Den andra fördelen är att låneförmedlaren tar en enda kreditupplysning. Det är sedan en slags kopia på denna som bankerna får se. Alternativet hade varit att låntagaren hade kontaktat bank för bank och att vardera bank tagit en separat kreditupplysning. Men hur många kreditupplysningar som tagits på en person kan även ses av bankerna. Därmed kan det i vissa fall vara en av de faktorer som avgör om lånet blir beviljat eller inte. En person som har många kreditupplysningar kan ha mindre chans att få lånet.

Med andra ord ökar chansen att få lån om en låneförmedlare anlitas istället för att göra allt jobbet själv. Utöver det alltså chansen att få så låg ränta som möjligt.

Källa: Bloggen Sparaellerlåna.se – En blogg om fördelen att spara eller låna vid olika situationer i livet.

Författaren ”Kralle” är en ekonomibloggare med ett flertal bloggar, som oftast är nischade inom olika ekonomisegment så som aktier, räntor och lånemarknaden.

Grunderna med privata aktiefonder

Om du planerar att starta ett företag för första gången, eller till och med för andra gången, är det väldigt viktigt att ha en investering. Du behöver ha en finansiell lösning som kan hjälpa dig att få ditt företag att växa i förväg. Genom att läsa faktumen nedan kommer du helt och klart förstå hur man investerar och vad man bör investera i. Innan du går vidare så är den bästa sortens investering som du bör överväga en privat aktiefond. Så, den här artikeln kommer diskutera aktiefonder från de enklaste detaljerna till de mest grundläggande aspekterna.

Definitionen av en aktiefond 

En privat aktiefond är en sorts investering i aktier. I detta används aktier snarare än obligationer och säkerheter. Det är också pengar inblandade för investering av den här typen. Dock är det en gemensam fond, så investerarna i ett företag och ägarna av ett franchiseföretag kan använda detta för att utveckla det de bygger upp på marknaden.

Överenskommelse gjord av investerare av aktiefonder 

Om du ska använda aktiefonder till ditt företag förbinder du dig till ett avtal med andra företagsägare eller företagsinvesterare i minst 5 till 10 år. Kom ihåg, detta är en kollektiv investeringstyp eftersom fler än två investerare är inblandade. Du är inte den enda som bestämmer, kommer överens med och investerar genom aktiefonden.

Typer av aktiefonder 

Det finns två generella kategorier och flera undertyper av aktiefonder. De främsta är baserade på plats, så på det viset väljer du mellan antingen en inrikes eller internationell aktiefond. Deras namn föreslår vilket sorts investeringsfond man borde använda främst med hjälp av vart ditt företag ligger. Om ditt företag ligger i USA eller Kanada så behöver du välja en inrikes aktiefond, medan internationella aktiefonder är för andra länder. Oavsett om det är inrikes eller internationellt, så spelar det även stor roll att välja rätt undertyp. Dina val är blandfond, indexfond, inkomstfond, tillväxtfond, fondsektorn, tillgångsallokering och värdefond.

Definierade generella termer 

i aktiefonder finns det också termer som måste läras och förstås. Ett exempel är förvaltningsavgiften, som hänvisar till betalningen som investerarna får. Detta betalas årligen på 1 till 2% av företagets försäljningsvinst inom ett år. Tröskelräntan, eller avkastningen, är räntan på alla små summor som investerarna har fått tillbaka eller mottagit. Byte av ägare eller titel betyder att du inte kan överföra eller handla med någon fond till andra intresserade investerare.

Aktiefondens ledare

Trots den kollektiva strukturen av den här sortens investering så finns det någon som är ansvarig som förväntas hantera och bestämma över hur fonden ska användas. Ledaren kan som man kan lita på bland investerarna så att företaget har större chans att växa och utvecklas utan några svårigheter, dispyter och problem.

Du kan hitta mer detaljerad och användbar information om fonder och aktier från Danske Invest på denna webbadress: http://www.danskeinvest.se.

Saker att tänka på när du investerar i aktier

Du kan se aktiemarknaden som en ”pengapool” där nästan alla vill ta sig ett dopp. Det beror dock också på faktorer som ledtrådar, mycket tur, valutakurser och andra viktiga grundläggande faktorer. När du köper aktier så investerar du faktiskt i ett företag och om det gör bra ifrån sig på marknaden så går aktievärdet upp och om dem gör dåligt ifrån sig så går aktievärdet ned. Du får en del av företagets vinst varje dividendsår, men det är inte det enda som attraktiva med börsen. För att tjäna pengar på börsen måste du köpa aktier när de är billiga för att sedan sälja dem när de blir dyra. Aktiepriserna ändras varje sekund och kan hålla sig konstant i månader. Allt beror på hur väl det går för företaget som du investerat i.

Att välja sektor

När du investerar i aktier så kan du välja mellan olika sektorer som fastigheter, finans, telekommunikation, mäklarfirmor, drycker och mycket mer. Om du planerar att investera dina pengar i någon av dessa sektorer så bör du göra din forskning för att ta reda på för- och nackdelarna med respektive sektor. Det är svårt just nu då världsekonomin är som den är. Undersök dock företagets grunder, dess omsättning, handelsvolym och andra relevanta frågor för att ta sunda investeringsbeslut. Det finns även flera aktiemäklare på marknaden som kan hjälpa dig att investera dina pengar i rätt aktier. Då dem har god erfarenhet ”ute på fältet” så kan de oftast förutse vilka aktier som kommer att gå upp och vilka som kommer att gå ner. Rådgör med experter när du ska investera i aktier och investera aldrig alla dina pengar i ett och samma företag. På så vis kan du gå plus i det stora hela när något företag går minus medan resten går plus.

Kortsiktig investering

Kortsiktig syn har stor vikt inom detta område. Aktiemarknaden är som en bergochdalbana. Detta är varför många riktiga investerare föredrar kortsiktiga vinster. Om du vill tjäna en fin hacka från ett företag, så är det smart att investera dina pengar under en mycket kort tid. Allt beror på om du tog rätt beslut vid rätt tid. Då aktier går upp och ner så kan du antingen gå plus eller förlora allt när som helst. Att slå till rätt vid rätt tillfälle är vad det hela handlar om.

De ändrande marknadsomständigheterna

Aktiemarknaden har inget med ett företags portfölj att göra med. De kanske ger dig ett exempel på långsiktig framgång med deras aktier, men marknadsscenariot och ekonomiska miljön är har en mycket komplicerad natur. Du löper större risk om du investerar dina pengar långsiktigt. Se till att spåra ditt företag som du investerar i, deras vinster och förluster. Om du har det minsta tvivel om företagets position bör du inte investera dina pengar i deras aktier. Aktiemarknaden kräver vilda chansningar kortsiktigt och rationella val långsiktigt.

Du kan hitta mer användbar och detaljerad information om aktier och fonder på denna fyndiga webbplats: http://www.danskeinvest.se/info/Indexfonder.