Taggarkiv: bil

Skydda dig mot bedragare vid bilköpet

Tack vare det Svenska Vägtrafikregistret eller som många även kallar det Bilregistret så har vi i Sverige en fantastisk möjlighet att få ut information om fordon och även dess ägare. Information som sträcker sig från rent teknisk karaktär till ekonomisk så som fordonsrelaterade skulder. Detta register är ett av de största register som finns i Sverige och innehåller en mycket stor mängd information av såväl ekonomisk som teknisk karaktär om alla registrerade fordon som framförs på Svenska vägar.

Det viktiga med detta register och anledningen till att vi har möjlighet att snabbt få ut information från den är att det var ett av de första register som datoriserades, vilket leder till att vi relativt enkelt och snabbt kan få tillgång till information från registret, vilket är viktigt och bra om man skall köpa en begagnad bil. Då kan man verkligen ha nytta av denna informationen som finns i detta register.

Varför skall man då använda sig av denna typ av register?

Svaret på den frågan är självfallet för att kunna skydda sig mot bedragare och dåliga bilköp! Inför ett köp av ett fordon och i synnerhet en begagnad bil så är det av stor vikt att man ser över bilen innan ett köp sker. Det viktigaste man bör se över är vem som faktiskt äger bilen. Du måste veta att den som säljer bilen faktiskt är bilens rättmätige ägare, det går ej längre att påstå att man handlar i god tro eftersom möjligheten att få reda på ägaren till bilen är helt öppen information att få tillgång till via Transportstyrelsen eller andra privata aktörer som till exempel Biluppgifter.se. Det betyder att köper du en bil av en bedragare som påstår sig äga bilen så kommer du att bli av med den och sannolikt även pengarna om den rättmätige ägaren dyker upp. Så innan du köper en bil bör du självfallet kolla upp vem som äger bilen och se legitimation på den som säljer den, för att skydda dig mot en bedragare.

Det andra man bör se över är om bilen innehar fordonsrelaterade skulder på sig. Skulderna följer i dag med bilen, vilket medför att Kronofogden har möjlighet att ta bilen för att lösa skulderna. Det betyder att du kan ha köpt en bil som sedan Kronofogden kan ta för att lösa den förre ägarens fordonsrelaterade skulder. Därav bör man alltid kontrollera detta innan ett köp av en begagnad bil sker. Detta kan du kolla upp genom att ringa till Transportstyrelsens talsvarstjänst.

Du har självfallet möjlighet att få ut information om besiktningsuppgifter och även teknisk information om fordonet. Detta kan vara bra eftersom en del personer väljer att ta bort bildelar och reservdelar som skall tillhöra fordonet, detta vill man som köpare av bilen skydda sig emot.

FordonFinans arbetar med att ta fram artiklar och nyheter om köp och försäljning av begagnade bilar. Vi arbetar även med att ta fram information om lån och försäkringar till just begagnade fordon.