Taggarkiv: kreditupplysning

Fördelen med att låna via låneförmedlare

Lendo, Zmarta, Advisa ….listan kan göras lång på svenska låneförmedlare. Företag som marknadsför sig med att de ”hjälpar låntagare att sänka sina lånekostnader”. Men vad gör de och vad finns det för fördelar att låna via en låneförmedlare?

Vad de gör?

Låntagaren fyller i en låneansökan och skickar in till låneförmedlaren. Detta företag tar sedan en kreditupplysning och skickar sedan låneansökan tillsammans med en slags kopia på kreditupplysningen till ett flertal olika banker. Dessa får sedan svara på om de vill erbjuda låntagaren ett lån eller inte. Låntagaren får alla svar presenterade för sig och kan därefter avgöra om lånet ska tecknas.

Fördel 1 – Många banker jämförs

En stor fördel med att låna via låneförmedlare är att en så stor jämförelse sker. Som privatperson är det både svårt och tidsödande att kontakta en mängd olika banker för att på så sätt få veta vilken bank som erbjuder lägst ränta. Men genom denna väg (som är gratis) får man alltså ofta svar från 15-20 banker bara genom att göra en ansökan. Den första fördelen handlar alltså om tid.

Fördel 2 – En kreditupplysning

Den andra fördelen är att låneförmedlaren tar en enda kreditupplysning. Det är sedan en slags kopia på denna som bankerna får se. Alternativet hade varit att låntagaren hade kontaktat bank för bank och att vardera bank tagit en separat kreditupplysning. Men hur många kreditupplysningar som tagits på en person kan även ses av bankerna. Därmed kan det i vissa fall vara en av de faktorer som avgör om lånet blir beviljat eller inte. En person som har många kreditupplysningar kan ha mindre chans att få lånet.

Med andra ord ökar chansen att få lån om en låneförmedlare anlitas istället för att göra allt jobbet själv. Utöver det alltså chansen att få så låg ränta som möjligt.

Källa: Bloggen Sparaellerlåna.se – En blogg om fördelen att spara eller låna vid olika situationer i livet.

Författaren ”Kralle” är en ekonomibloggare med ett flertal bloggar, som oftast är nischade inom olika ekonomisegment så som aktier, räntor och lånemarknaden.