Taggarkiv: tillverkare av plastförpackningar

Förbättra verksamheten med hjälp av innovativa plastförpackningar

Användningen av plastförpackningar har medfört många förbättringar i den globala logistiken genom standardiserade och tillförlitliga förpackningsmaterial som integreras i och hanteras av automatiserade tillverknings- och lastningssystem . Under inledningen av 2016, hade stora logistikföretag träffats på olika toppmöten för att diskutera om framtiden för sin industri och främja en ny, sammanhållen politik samt göra prognoser för de stora trenderna som kommer styra marknaden i industriförpackningar.

 

Under dessa offentliga evenemang, framförde tillverkare av plastförpackningar för industriell användning sina synpunkter om de bästa sätten att tjäna sina kunder och skapa en hållbar tillväxtplan inom förpackningsbranschen. Dessa synpunkter kommer med all säkerhet införlivas i framtidens plastförpackningar och representera de allmänna konstruktions- och tillverkningsprinciper som tillämpas av de största tillverkarna, som i sin tur kommer att påverka mindre förpackningsleverantörer och logistikföretag.

 

Varför övriga företag bör ha kännedom om kommande trender inom plastförpackningar

Att ha kännedom om dessa trender i förväg innebär att du  kan hålla utkik efter de nyaste och mest tillförlitliga produkter, du kan beställa dem i förväg och dra nytta av förbättrad kvalitet och funktionalitet. Till exempel, om du planerar att fylla ditt lager med pallar, kan du vänta tills plastpallstillverkare introducerar sina senaste modeller med speciella funktioner och design som uppfyller dina behov.

 

Mer än grön plastförpackning – hållbara och långsiktiga lösningar

Trenden att använda återvinningsbara eller återvunna material för att tillverka plastförpackningsmaterial är inte ny men kommer snart att ersättas med ett nytt koncept som ökar det sociala ansvaret bland alla viktiga aktörer i förpackningsmaterialets livscykel. Förpackningsleverantörer strävar efter att utbilda sina kunder och ge dem incitament att ta hand om gamla och skadade förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt.

 

Företagen är smartare och mer försiktiga när de väljer logistikföretag som främjar miljöansvar genom de produkter och tjänster som de erbjuder. När de köper plastförpackningsmaterial, försöker världsomspännande logistikchefer identifiera affärspartners som främjar dessa långsiktigt hållbara värden.

 

Införlivande av modern teknik i förpackningsmaterial

Att skydda produkter som förvaras i lådor och behållare under transporten är ett av de viktigaste syftena för tillverkare av plastförpackningar. Hittills har deras erbjudande omfattat stora behållare med lock försedda med RFID-etiketter och anti-manipulationslås och tätningar. Snart kommer närfältskommunikation (Near Field Communication, NFC) som ingår i smartphones också ingå i plastförpackningar för att hjälpa logistikpersonal identifiera förpackade produkter enkelt och bearbeta stora order snabbare och mer effektivt.

 

Prisvärd anpassning för utmanande produkter

En viktig aspekt i trenden för plastförpackningar för 2016 är att främja skräddarsydda och kundanpassade förpackningslösningar som passar behoven hos de företag som tillverkar utmanande produkter som har speciella storlekar och som är bräckliga, värdefulla, känsliga eller mycket tunga. Skräddarsydda förpackningsmaterial har alltid varit betydligt dyrare än motsvarande standardstorlekar, och ibland är den slutliga lösningen ändå inte den perfekt passformen för produkten.

 

I och med införandet av smarta tillverkningstekniker , såsom 3D-printing, helt automatiserade produktionslinjer och moderna och specialiserade råvaror, kommer anpassningsprocessen för plastförpackningar bli effektivare, billigare, och därmed prisvärt för slutkunden.

Affärs , logistik och förpackningar författare . Om du behöver mer information eller om du har några frågor som du tror jag kanske vet svaret , kan du hitta mig på http://logisticpackaging.se/ , en global leverantör för plastförpackningar lösningar .