Montera glas och fönster enkelt med glaslyft

När man ska montera glas i ett växthus eller fönster är det en bra ide att använda handskar. Trots det är det svårt att hantera glasskivorna. Det är svårt för en person att lyfta en glasskiva själv, och om man inte är samspelta riskerar man att knäcka glasskivan när man lyfter den på plats.
Med en glaslyft kan en person enkelt lyfta även stora glasskivor.
De fungerar med hjälp av vakum så att glaslyftens sugproppar med ett enkelt handgrepp sugs fast på glasrutan och man kan sedan lyfta glasskivan enkelt på egen hand i det tillhörande handtaget och montera den i en ram eller förflytta den till rätt plats.
Glaslyften tas sedan bort med ett lika enkelt handgrepp genom att dess vakum frigörs och glaslyften tas bort.

När man monterar glaset är det också viktigt att tänka på vilken kvalitet och tjocklek det har. Glas till växthus brukar variera från 3 till 4 millimeters tjocklek och kan antingen vara vanligt glas eller härdat glas, s.k. säkerhetsglas. Fördelen med säkerhetsglas är att det inte går sänder i vassa skärvor som vanligt glas gör, utan dels är det mycket hållbarare och slagtåligare än vanligt glas och om det ändå skulle krossas så smulas det sönder i bitar som man inte skär sig på.

Busskurer och bilfönster brukar tex. vara gjorda av härdat glas, och det är också en bra ide att använda det till sitt växthus då det ökar växthusets livslängd och slagtålighet.

Om man väljer ett tjockare glas ökar det också hållbarheten, men framförallt isolerar ett tjockare glas bättre. Visserligen blir det tyngre eftersom densiteten för glas är hög, men det ger ett mer hållbart och inneslutande växthus.

Alternativt kan man använda polykarbonat, s.k. kanalplast som väggar i växthuset, men det ger inte samma insynsmöjligheter och stagda som glasskivorna ger.