Effektiv energilagring med hjälp av batteri

I takt med att energiförbrukningen och elanvändningen ökar är det viktigt att hitta sätt att producera elen på ett så hållbart och miljövänligt sätt som möjligt. Vindkraftverk och solceller har därför blivit en viktig del av både företags och privatpersoners elproduktion och behöver fortsätta att öka i användning om vi vill kunna lämna så få avtryck som möjligt på vår planet. Utmaningen med vind- och solkraft är dock att elen endast produceras om väderförhållandena tillåter – solcellerna behöver dagsljus för att fungera och vindkraftverken behöver vind för att vara effektiva. Detta leder in på nästa steg i smart och miljövänlig energiförbrukning, nämligen energilagring. Batteri, vattenkraft och tryckluft är alla sätt att lagra energin för att sedan omvandla den till el när den behövs. Det gör det lättare för företag att planera och kontrollera sin energianvändning och blir därför också en lönsam investering i slutändan.

Hållbart alternativ på energilagring – batteri i liten eller stor skala

Den lagringsteknik som utvecklas snabbast är dock energilagring med batterier. Företag, stora som små, kan använda sig av litiumjonbatterier tillsammans med sol- eller vindkraft för att på ett både effektivt och miljövänligt sätt producera el till sin verksamhet. De blir en utmärkt reservkraft och går att koppla samman i grupper för att klara av att lagra energi i större skala. Energilagring med batteri kan alltså ske i mindre skala i bilar och hushåll, men kopplas samman till större moduler för att tillämpas i större skala bland företag.

Även ett lönsamt alternativ

Den snabba utvecklingen av batterilagring gör också att effektiviteten ökar och kostnaderna blir lägre, vilket gör det till ett bra alternativ för de verksamheter som letar efter ett lönsamt alternativ. Genom att investera i energilagring med batterier ges företag möjligheten att använda dessa tillsammans med förnybar energi och på så sätt garantera en hållbar och lönsam elförbrukning. Skulle all energi dessutom inte gå åt finns det möjlighet att sälja tillbaka denna till elnätet och därmed se till att investeringen betalar av sig ännu snabbare.

Passar både små och stora företag

Idag är det mest effektivt och hållbart att använda energilagring med hjälp av batteri av litiumjontyp. Dessa går nämligen att använda i större skala till skillnad mot till exempel blysyrabatterier och har dessutom en livslängd på upp till hela 15 år. Litiumjonbatterier har också möjlighet att lagra den dubbla mängden energi jämfört med blysyrabatterier i samma storlek, vilket gör det till ett effektivt alternativ för både stora och små verksamheter som behöver kunna lita på att energin finns där när den verkligen behövs. Det skapar en bra balans och kontroll över elanvändningen och blir ett bra komplement till den energi som produceras genom vatten, sol, vind eller avfall. Det är helt enkelt det bästa alternativet för både ekonomi och miljö!