Driva företag – Arbeta färre timmar

Hur många timmar är rimligt för dig att arbeta, och hur kan du nå dit? Fundera på vad du egentligen vill göra. Ditt mål bör vara att arbeta med det du älskar och att göra just det inom ditt företag. Arbeta färre timmar och med det du är bra på och det du tycker om att göra. Det är inte hållbart att arbete övertid varje dag och att ta med sig jobbet hem. Om det är så du arbetar så har du inte ett välmående och inte heller ett välmående företag.

Driva ett framgångsrikt företag

Tanken för de flesta är nog att man skapar först ett framgångsrikt företag och sedan ett framgångsrikt liv. Hur vore det om du formar ditt liv för att du ska må så bra som möjligt och sedan anpassar ditt bolag för att passa ditt liv? Vad behöver du göra för förändringar för att det ska fungera? Vart vill du egentligen spendera din tid (både i och utanför bolaget)? Ha en vision, ha ett endgame och bestäm dig för var du vill ha få ut av ditt bolag.

Min egen vision

Ett företag är inte framgångsrikt nog om det inte är självgående utan dig i spetsen. En passiv inkomst från ett självgående bolag frigör tid för dig själv. Jag ska arbeta för att hitta lösningar som frigör mig tid. Ett delmål är att gå ned i tid för att slutligen arbeta väldigt få timmar. De timmar jag arbetar i bolaget görs i ett nära samarbete med utvalda chefer.

Tanken är att starta ett nytt bolag och forma det på ett liknande sätt. Jag vill med kreativa lösningar skapa mig passiva inkomster som sträcker sig över en lång tid framöver. För att nå dit så behöver jag hitta personal som sköter mina arbetsuppgifter. Det behövs en plan för hur ett säsongsbetonat bolag ska överleva på bästa sätt under en lågsäsong (nu med ökade kostnader). Ekonomin kommer att påverkas när jag lämnar bolaget, därav behöver jag se över hur jag kan minimera ”förlusterna” från en förlorad inkomst.

Ett system behöver sättas upp för hur jag i realtid kan följa bolagets ekonomiska situation, orderingång och marknadsföring. När problem uppstår som endast en företagsägare kan lösa så behöver det finnas tydliga riktlinjer för hur en sådan situation ska hanteras.

Arbeta för ett framgångsrikt liv istället för bara ett framgångsrikt företag

Fundera över vad som är framgång för dig. Det kanske bara är ditt företag som driver dig, varför är det så tror du? Kan det ha att göra med att det inte finns tid till annat och allt fokus ligger på ”fel” ställe. Ta dig tid att forma en plan för hur du vill att ditt liv ska se ut framöver. Vad är egentligen viktigt?