Aluminium återvinning är ett oändligt kretslopp som hjälper till att minska på miljöpåverkan

För att försöka minska på miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid behöver skrot och avfall skickas till återvinning. Det finns inte bara miljömässiga aspekter till återvinning utan också ekonomiska möjligheter. Hur arbetar återvinningsföretag med processen? Vilka åtgärder kan behövas för fortsatt miljöarbete? 

Inom många branscher och speciellt inom bygg- och industriföretag används aluminium till produktion och projekt. Eftersom materialet är hållbart och lättviktigt kan det användas till flera olika områden och har blivit en vanligt förekommande metall. I sin tur bidrar detta till att det skapas stora mängder avfall som behöver hanteras på ett miljövänlig sätt för att inte skada naturen. Det är här återvinningsföretag kommer in i bilden och hjälper till för att processen ska ske på ett korrekt sätt men även på ett effektivt och smidigt vis. 

Återvinningsföretag erbjuder aluminium återvinning till ett bra pris

Det krävs enormt stora mängder energi för att framställa aluminium och detta påverkar både ekonomin och miljön. Genom använda förbrukat material istället för att utvinna nytt aluminium kan det spara både pengar och samtidigt vara snällare mot miljön. För att processen ska vara enkel och smidig erbjuder återvinningsföretag en effektiv process i form av exempelvis leverantörsanpassad hantering och smidiga transportsystem. Återvinning av aluminium sker i form av utplacerade containrar runt om i landet där avtalspartners kan slänga sitt aluminium och annan metallskrot. 

Vanligtvis har återvinningsföretagen egna centraler där de levererar det slängda skrotet för omlastning, klassning och i vissa fall sortering. De levererar sedan avfallet till olika legobearbetningsföretag och smältverk som de samarbetar med för vidare hantering av skrotet. För att garantera en miljövänlig aluminium återvinning samarbetar de oftast bara med miljögodkända entreprenörer samtidigt som alla steg i den här processen dokumenteras enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta för att företag ska känna sig säkra och trygga i att avfallet hanteras på ett korrekt sätt. 

Arbetet med aluminium återvinning är ett oändligt kretslopp

Aluminium är en metall som kan återvinnas nästan oändligt många gånger utan att överhuvudtaget tappa i kvalitet. Därför kan det användas för att producera nya produkter. Genom att återvinna kan man spara enorma mängder energi och dessutom pengar, jämfört med om produktionsföretag hade utvunnit helt nytt material. Återvinningsföretag som erbjuder aluminium återvinning till ett bra pris arbetar ständigt för att möta efterfrågan från samhället och även aktuell lagstiftning för att alltid kunna utföra modern återvinning av olika metaller.

Fördelar med att arbeta med återvinning av aluminium och andra metaller

I Sverige har återvinningen varit riktigt framgångsrik och den har skapat en årlig minskning med mer än 6 miljoner ton av de totala globala koldioxidutsläppen. Det här motsvarar omkring 10 % av alla svenska utsläpp av växthusgaser. Mängden avfall som återvinns fortsätter att öka kraftigt och det har blivit viktigt att ersätta de nya råvarorna med återvunna istället. Detta hjälper till att skapa en mer hållbar miljö och ett mer klimatsmart samhälle.