Att välja företagsform

När man ska starta eget så finns det ett flertal olika alternativ gällande företagsform. Man kan starta en enskild firma, ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller en ekonomisk förening. Det finns olika för- och nackdelar med de olika bolagsformerna, vilka vi kommer att gå igenom i den här artikeln. Vilken företagsform passar dig bäst?

Enskild näringsverksamhet

Om du är ensam i företaget, till exempel om du jobbar som konsult, så kan du välja enskild näringsverksamhet som företagsform. Den största nackdelen är att det inte finns någon tydlig gräns mellan företagets ekonomi och din personliga ekonomi.

Fördelar:

 • Kräver inget satsat kapital
 • Kräver ingen revisor
 • Du kan ha flera verksamheter under samma näringsverksamhet

Nackdelar:

 • Företaget är inte en juridisk person
 • Du tar själv ansvaret för företagets ekonomi
 • Namnet är endast skyddat i länet (inte hela landet)
 • Om företaget växer mycket bör det omvandlas till aktiebolag
 • Det finns skattefördelar med att ha aktiebolag istället för enskild firma

Aktiebolag

Ett aktiebolag kan ägas av en eller fler personer och den största fördelen för en ensam ägare över enskild näringsverksamhet är att bolaget är en juridisk person som är skuldansvarig, samt kan inleda avtal. Vanligtvis måste aktiebolag lämna årsredovisning till Bolagsverket, men i vissa fall kan mindre aktiebolag välja att inte ha revisor.

Fördelar:

 • Kan ägas av flera personer
 • Kan ägas av andra företag
 • Bolaget kan ingå i avtal och ansvarar för skulder
 • Vissa löneförmåner kan erhållas
 • Företagsnamnet skyddas i hela landet

Nackdelar:

 • Kräver en insats (aktiekapital) på minst 50,000 kr
 • Aktiebolag kan inte låna pengar till sina ägare
 • Kräver årsredovisning, som är öppen för allmänheten

Handelsbolag och Kommanditbolag

Ett handelsbolag har minst två delägare, som kan vara privatpersoner eller företag. Bolagsmännen bestämmer vilka som har rätt att företräda bolaget, samt ingå i avtal i företagets namn. Bolagsmännen är ansvariga för företagets eventuella skulder. Vanligtvis skriver man ett så kallat kompanjonavtal mellan delägarna, där man anger vad som gäller för bolaget angående arbetstider, arbetsfördelning, rättigheter, hur över- eller underskott ska fördelas, hur delägare kan ansluta sig eller gå ur bolaget och så vidare.

Fördelar:

 • Bolagsmännen (ägarna) väljer företrädare
 • Ingen insats för handelsbolag, från 1 kr för kommanditbolag
 • Kräver ingen årsredovisning om inga andra företag ägs av bolaget

Nackdelar:

 • Ägarna ansvarar för obetalda skulder
 • Beskattning av bolaget görs i bolagsmännens privata deklaration
 • Namnet är endast skyddat i länet (inte hela landet)
 • En bolagsman kan inte utträda utan godkännande av övriga bolagsmän

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening fungerar precis som en ideell förening, med skillnaden att den bedriver näringsverksamhet i medlemmarnas vinstsyfte. Föreningen är en juridisk person och kan således ingå i avtal, samt ansvara för skulder. Föreningen ägs av medlemmarna och vinsten kan tas ut i form av återbäring. Läs mer om att starta förening på Föreningsinfo.

Fördelar:

 • Alla som uppfyller kraven i stadgarna kan bli medlemmar (delägare)
 • Föreningsnamnet skyddas i hela landet
 • Det krävs endast tre medlemmar för att starta
 • Det krävs endast en medlemsinsats, inget aktiekapital

Nackdelar:

 • Alla som uppfyller kraven i stadgarna kan bli medlemmar (delägare)
 • En ekonomisk förening har inte samma status i samhället, vilket kan försvåra avtal

Slutsats

Det kan vara svårt att välja företagsform, men kort sagt så är ett aktiebolag vanligast och säkrast för de flesta egenföretagare som har råd med aktiekapitalet. Det finns många skatte- och ansvarsfördelar med aktiebolag. Andra företagsformer kan passa bra i vissa fall och kan i många fall hållas helt privata, det vill säga utan att behöva publicera sina resultat för allmänheten. En ekonomisk förening kan vara rätt val om ni inte har något emot att den är öppen, så att nya medlemmar (delägare) kan ansluta sig.

Funderar du på att starta eget företag? Vilken bolagsform passar dig bäst? Det beror bland annat på om du ska starta företaget ensam eller med andra, samt hur mycket ansvar du personligen vill ha för företagets ekonomi.