LED-belysning med solcellsdrift – Ren energi!?

LED-belysning och solcellsbelysning en bra investering?

LED-belysning är i sig en investering både för plånboken och för miljön. Besparingen jämfört med andra ljuskällor är avsevärd och motiverar att ersätta föråldrad belysning till LED. Även om man har lysrör som är relativt energieffektiva innehåller de kvicksilver något som vi inte rekommenderar då det är farligt för miljön. Även om det handlar om mycket små doser behövs inte mycket för att förgifta en mellanstor svensk sjö, ungefär en tesked med tungmetallen krävs för att förgifta en mellanstor sjö som sagt så begreppet lite får anses relativt. Vad gäller kvicksilverlampor i övrigt motiverar deras ineffektivitet att man byter dem mot någon liknande ersättare i LED såsom en LED-lampa eller en Cornlight med skruvsockel eller annat fäste man redan har i armaturen. Man behöver ofta inte byta armatur utan kan bara byta ljuskälla. Idag finns de allra flesta ljuskällor i LED och samtidigt fasas de som vi varit vana med, såsom glödlampan, lågenergilampan, lysröret, halogenlampan och kvicksilverlampor, ut. Det innebär att endast LED återstår som alternativ när man byter och det är inte alltid enkelt att veta vad man ska byta till. Vi rekommenderar i de allra flesta fall när det kommer till exempelvis utomhusbelysning att man väljer en energieffektiv LED-armatur. Idag börjar en trend sprida sig organiskt eller naturligt där många vill ha sin belysning driven av solen för att få ren energi. Det går även få vindkraftdriven belysning eller en kombination av båda delarna. Solcellsbelysning kräver också ett batteri som normalt är ett Li-ion- eller ett LiFePO4-batteri alternativt GEL om det ska klara kalla vintrar. Solcellsbelysning och solcellsarmaturer har spridit sig över hela världen och är såpass utvecklade att de även fungerar tillfredställande i Sverige för vissa behov. När det gäller kritisk belysning måste man uppdimensionera befintlig solcellsarmatur för att den ska hålla även om det varit många långa mörka och regniga dagar. Den nya solcells-tekniken som vår leverantör har patent på har smarta sparlägen tillsammans med ett superbatteri som regleras efter solens ljus på sätt som är lite komplexa att förklara men gör tillsammans att armaturerna med den nya tekniken håller dubbelt så länge som de trots allt relativt nya solcellsarmaturerna som numera finns lite varstans i Sverige. Några större aktörer som prövat den energieffektiva produkten är Vattenfall, TC Kraft, Elektroskandia och Balder bostäder bland andra. Armaturerna lyser större delen av året men för att vara säker på att få ljus hela året måste armaturen uppgraderas vilket vi också gör för våra kunder som behöver skräddarsydd belysning med förnybara energikällor som drift. Vid större installationer där man kommer över 100-watt kanske även så mycket som 200-watt krävs inte bara fler solcellspaneler och fler batterier för säkerhetsskull bör man komplettera med ett vindkraftverk så man tar igen på gungorna det man förlorat på karusellerna så att säga. Det är helt enkelt för att säkra sig om solen inte lyser så finns det större sannolikhet att det blåser och vindsnurran eller vindkraftverket har en pendel som rör sig efter vinden så man inte förlorar någon energi om vinden skulle ändra riktning. Solcellsbelysning och solcellsarmaturer är alltså något vi rekommenderar men det ska samtidigt nämnas att om man idag har vanlig halogenbelysning eller kanske högtrycksnatrium att ett byte till LED räcker för att göra goda besparingar. Solcellsarmaturer är en produkt som mer lämpar sig för villor av modernare slag, samfälligheter och för företag och offentlig sektor där man även har gröna krav och med fördel kan föregå med gott exempel för att inspirera andra att göra förändringar om det så är i belysning eller andra energifrågor. Men också på grund av kostnaden som fortfarande är förhållandevis hög. Det går dock få en kostnadseffektiv solcellsarmatur kontakta en säljare så får du mer information och behöver du en ljusberäkning utför vi en sådan.

Eco by Sweden är ett miljöorienterat företag som arbetar med utveckling och saluför LED-produkter av olika slag. Vi har funnits i några år och började med utveckling och tog fram flera produkter efter kundförfrågan, idag har vi kunder som Wästbygg och Flexator som prövat vår egna produkt, Parum.