Säkra badrumsgolv

Badrummet är det rum i hemmet där de allvarligaste olyckorna sker. Ytorna i rummet är ofta hårda och eftersom det finns tillgång till tvål, vatten och schampo så uppkommer ofta halka. Att ytorna är hårda gör att olyckorna kan vara allvarliga. Vätan kan också göra att det lätt uppkommer vattenskador.
Det är viktigt att golvet i badrummet sluter helt tätt, det ska inte finnas några skarvar eller hålor i golvet där det kan växa fram bakterier eller svamp. Halkfria golv kostar mer än vanliga golv, men det är värt det eftersom man håller alla i familjen säkra från olyckor och även med tanke på att de halkfria golven håller mycket längre än vanliga golv. Halkfria golv innehåller även ofta speciella ämnen som dödar bakterier, vilket även är en hygienisk fördel i badrum.

Andra saker du bör tänka på när du ska utvärdera säkerheten på ditt badrumsgolv:
• Sluttar golvet? Ett golv som inte är rakt kan vara farligt att gå på när det är vått.
• Finns det upphöjningar i golvet? Upphöjningar gör så att man lätt kan halka.
• Är golvet vått efter städning? Om golvet fortfarande är vått efter att du har torkat rent så kan det utgöra en utökad risk för halka.

Olika sorters säkra golv

Det finns flera olika sorters halkfria golv som man kan använda som säkerhetsgolvläggning. Om man vill ha en billig och snabb variant kan man ytbehandla det befintliga golvet, detta gör att golvet blir helt säkert att gå på även när det är vått. Detta är en billig lösning som dock slits bort med tiden.

Ett annat halkfritt golv som är lite dyrare innehåller speciella mönster som skapar friktion när man går på det. Denna friktion gör så att du inte kan halka. Även denna lösning kan slitas bort eftersom den endast finns i ytan på golvet. Den säkraste och mest långvariga lösningen är att använda sig av friktionskorn. Golven med friktionskorn håller mycket länge och ger det absolut säkraste golvet.