Inlägg av Jesper

Säkra badrumsgolv

Badrummet är det rum i hemmet där de allvarligaste olyckorna sker. Ytorna i rummet är ofta hårda och eftersom det finns tillgång till tvål, vatten och schampo så uppkommer ofta halka. Att ytorna är hårda gör att olyckorna kan vara allvarliga. Vätan kan också göra att det lätt uppkommer vattenskador. Det är viktigt att golvet […]

En säker arbetsmiljö

Att arbetsmiljön är säker är viktigt för alla på jobbet men ibland så ser man inte faran förrän det är för sent. Den största risken för skador på jobbet står nämligen osäkra golv för. Många av de stora fallen på jobbet skapar en bruten arm eller ett brutet ben. Hur vet du om ditt golv […]