En säker arbetsmiljö

Att arbetsmiljön är säker är viktigt för alla på jobbet men ibland så ser man inte faran förrän det är för sent. Den största risken för skador på jobbet står nämligen osäkra golv för. Många av de stora fallen på jobbet skapar en bruten arm eller ett brutet ben. Hur vet du om ditt golv är säkert eller osäkert? Det finns många olika sätt att ta reda på säkerheten på golven på ditt jobb. Du kan till exempel göra halkmätningar på golvet för att se att det är tillräckligt säkert.
Men det viktigaste är ändå att se till att det inte lätt kommer in föroreningar på golvet i form av vatten, smuts eller olja. Detta kan skapa en allvarlig halka.

Du måste även se till att det inte finns några upphöjningar på golvet där man kan halka. Det ska inte finnas hålor i golvet för då kan det lätt bildas bakterier och våta fläckar vid hålorna. Det är extra viktigt att områden vid till exempel trappor och ramper är säkra. Om det är väldigt många personer som går igenom din arbetslokal så kan det slita mycket på golvet. Detta slitage gör att ett golv snabbt kan bli osäkert att gå på.
Många nya golv är säkra i början, men de slits ner efter ett tag och då kan det lätt uppstå halkolyckor. Lösningen är att använda sig av halkfria golv. Dessa golv är specialgjorda för att vara säkra även efter att det har förekommit smuts, olja eller spill på dem. Ett välproducerat stegsäkert golv håller också mycket längre än ett vanligt golv, så även om det är dyrare att inhandla så kan det faktiskt spara ett företag pengar i längden. Särskilt med tanke på att man minskar kostnaderna för olyckor och sjukfrånvaro.

Det finns många olika lösningar som gör ett golv säkert men den mest effektiva lösningen och den som varar längst är att använda sig av ett golv med friktionskorn. Friktionskornen finns i golvets hela konstruktion och gör så att det är säkert att gå på oavsett om det finns smuts, olja eller vattenfläckar på det.

Friktionskorn

De största tillverkarna av golv med friktionskorn är Altro AB. De har genom konstant produktutveckling skapat unika och effektiva golv och på så sätt blivit ledande inom branschen. Altro erbjuder lösningar med stegsäkra golv som kan passa bra in i alla olika miljöer, från lyxiga kontor till smutsiga fabrikslokaler. Golven motverkar bakterier och går snabbt och lätt att rengöra.