Utvärdering av tjänsten bygglovsansökan – Sandviken

Bygglovsansökningar är något som ofta kommer upp till diskussion och överlag har de som sökt bygglov dåliga erfarenheter. Handläggningstiden är lång, handläggare är svåra att nå och bristen på information kring vad som behövs för ett komplett bygglov är vagt. Även om du har kompletta handlingar inskickat så kan någon ändring behöva göras som i sin tur kan fördröja bygglovet ytterligare. Det är vanligtvis det som ligger till grund för att tjänsten upplevs som bristfällig. När jag talar om egna erfarenheter kring bygglovsansökan så är mitt betyg väldigt lågt. Följande artikel kommer att beskriva hur jag upplevt att mitt ärende hanterats och påvisa hur bygglovshantering gått till i mitt fall.

Ansökningstid & Avgifter

Undersökningar kring bygglovsansökan hos olika kommuner visar att handläggningstiden varierar men de flesta har ca 1-3 veckor eller 4-6 veckor. Åtta procent av kommunerna tar 7-9 veckor på sig att få en ansökan klar. Endast två procent anger att handläggningstiden är 10-12 veckor. Sandviken har valt att inte delta i undersökningen som NNR genomfört så vi kan inte veta säkert hur de har ställt sig i frågan. Utifrån egna erfarenheter skulle jag säga runt 11-15 veckor (möjligen längre).

Här följer några av NNR´s rekommendationer till kommunerna

  • Alla kommuner ska ha en servicegaranti för bygglov.
  • Kommunerna bör ta maximalt tre veckor på sig att ta ett beslut om  bygglov som följer detaljplan.
  • Alla kommuner ska ha en servicegaranti för bygglov.

Enligt närmare undersökningar har jag inte hittat någon servicegaranti för bygglov i Sandviken, inte heller någon specificerad kostnad för en ansökan eller vad man kan förvänta sig att behöva betala.

Handlingar för ansökan

Jag försökte till en början att ta fram alla ritningar själv och få till utbyggnaden som jag ville ha den. Jag insåg att jag inte skulle klara av att få alla måtten rätt och skalenligt så jag tog kontakt med en snickare som är duktig på att rita. Alla ritningar och dokument skickades in till Sandvikens kommun. Efter ca 2 veckor kom ett brev med kompletteringar som behövde göras för att få en komplett ansökan.

Bygglovskompletteringar

Ett brev med vad som behövdes för att komplettera ansökan kom i brevlådan. Det visade på vad som behövdes för ett komplett bygglov. Vid en av punkterna stötte jag på problem då det behövdes en energiberäkning och u-värdesberäkning. Det var någonting som jag aldrig hade hört talas om. Jag ringde medborgarservice för att ta reda på mer information kring det. Svaret jag fick av medborgarservice var att de inte visste hur beräkningarna skulle göras. Jag vart kopplad och fick prata med någon som skulle veta mer. Personen jag pratade med hade inte hört talas om det tidigare och visste heller inte vem jag skulle kontakta eller anlita för att göra beräkningarna.

Jag arbetar i ett jobb där jag träffar många hantverkare så jag frågade ett par olika snickare om de hade gjort sådana beräkningar vid utbyggnad av hus. Ingen jag frågade hade gjort en sådan beräkning och hade aldrig varit med om att det behövdes.Efter många Google sökningar och mycket läsning på forum och liknande så hittade jag till slut ett kalkyleringsprogram som gjorde att jag kunde ta fram en energiberäkning och u-värdesberäkning. Om de beräkningarna är korrekt eller inte det har jag ingen aning om. Antagligen vet inte heller handläggaren vad det är för något så det kanske inte spelar någon roll. Även här ser vi brister på kunskap hos de som har hand om bygglovsärenden. De begär dokument och kompletteringar men vet inte själva vad det är för något de begärt in eller vad de ska ha dokumenten till.

Efter ca 2 veckor kom ett brev som sa att handlingarna var komplett och min första kontakt med handläggaren

 

Kontakt & Information

För att få information kring bygglov eller ditt ärende så måste du kontakta något som heter medborgarservice. Det är en typ av växel där du kan få svar på enklare frågor eller bli kopplad vidare till en handläggare. Det är här problemen börjar på riktigt. Under de veckor som har gått så har jag inte en enda gång lyckats nå min handläggare i ärendet via telefon. Handläggaren är upptagen, handläggaren sitter på möte, handläggaren har semester, handläggaren återkommer till dig etc.  Den kontakten jag har haft med handläggaren är via e-post. Kontakten via e-post är minst sagt långdragen eftersom du hela tiden måste styra samtalet och försöka dra information ur handläggaren. Handläggaren i det här fallet ger inte den information som behövs för att kunna agera. Ett telefonsamtal hade kunnat ta 2 minuter istället för att ha en e-post konversation som tar över 1 vecka. Nu säger jag inte att alla handläggare är lika kass men den jag har haft kontakt med är under all kritik.

 

Slutord

Eftersom det inte framgår på hemsidan vad en bygglovsansökan kostar och ingen handläggare har informerat mig så vet jag inte vad jag kommer att få betala för ansökan. Den långa handläggningen och bristfälliga kommunikationen ger en känsla av att man vill ge upp. Tidsmässigt så är jag  uppe i totalt 10 veckor (2017-11-22) sedan jag skickade in handlingarna och det verkar inte vara på väg att bli klart. Kontakten med handläggaren är minst sagt problematisk via e-post och det går inte att nå honom via telefon. Det jag har upplevt genom den här processen är nonchalant bemötande, frustration, ilska, hjälplöshet, tristess och många bortkastade timmar. Vi får väl se hur det slutar men förhoppningarna är inte på topp.

Jag vill ge Sandvikens kommun det absolut lägsta betyget som går att ge för deras behandling av bygglov vilket jag baserar på egna erfarenheter och mitt egna ärende.