Vad är kryptovaluta och hur handlar man med dem?

Nuförtiden är kryptovaluta någonting som det talas mycket om, såväl i radio, tidningar och på televisionen. Ja praktiskt taget alla medier ägnar sig åt att diskutera och rapportera och den nya digitala valutan som växt fram de senaste tio åren. Den kanske mest kända kryptovalutan som det hänvisas till är Bitcoin som är den dominerande valutan på marknaden för kryptovalutor i hela världen. Det är även den valuta som det handlas med mest.

Vad är egentligen kryptovaluta?

Enkelt förklarat är kryptovaluta en helt digital valuta utan koppling till någon stat, myndighet eller centralbank som garanterar valutans värde. Valutan finns ej i tryckt form, utan finns endast att tillgå digitalt via handel online. Valutan handlas digitalt och förvaras digitalt genom en så kallad digital plånbok på internet.

De flesta valutor som existerar i dag, och har existerat tidigare i historien är utgivna av ett land eller en stat och finns i tryckta upplagor såsom sedlar eller mynt. Kryptovalutor är däremot totalt fri från en central reglering. Priset på valutan styrs helt genom marknadsmekanismer såsom tillgång och efterfrågan på själva valutan. Detta gör att värdet kan öka och sjunka beroende på efterfrågan av att äga valuta, alternativt intresset av att investera i den. Det finns flera olika valutor att tillgå på marknaden, varav den absolut mest kända är Bitcoin. 

Hur köper jag kryptovaluta?

Om du är intresserad av att äga kryptovaluta behöver du inneha en digital plånbok där du kan förvara din valuta på ett säkert sätt. Därefter kan du enkelt köpa valuta för dina svenska kronor, eller annan utländsk valuta och erhålla kryptovalutan som du är intresserad av att äga. Det fungerar ungefär som att du valutaväxlar helt enkelt. 

Den kryptovaluta som du köper lagras sedan i din digitala plånbok och kan nyttjas såsom du önskar. Oftast innehar man kryptovaluta som en investering för framtiden, men det går även att handla med valutan i viss mån redan nu hos ett antal aktörer.

Många frågar sig om det är en säker metod att förvara valuta genom en digital plånbok. Svaret på frågan är allt som oftast att det är lika säker förvaring som att du innehar kapital förvarat hos din bank. Det finns en rigorös säkerhet bakom dessa så kallade digitala plånböcker.

Investera i kryptovaluta

I mycket hög grad nyttjas kryptovaluta som en investering likt andra tillgångar som man kan investera i såsom aktier, fonder eller ädelmetaller. Detta eftersom det fortfarande är relativt få företag som godtar kryptovaluta som betalningsmetod för tillfället. 

Du kan investera i kryptovaluta på lite olika sätt men vanligast är att äga valutan direkt eller att investera i ett värdepapper som följer valutans prisutveckling. Det finns ett antal typer av certifikat utgivna som följer ett antal valutor. Vissa av certifikaten innehar hävstång som gör att du såväl kan investera i uppgångar som nedgångar i valutan.

Ekonomitidningen är en webbaserad nättidskrift som fokuserar på att leverera artiklar med fokus på ekonomi och finans. Tidningen innehar inga betalväggar och är gratis att läsa.