Taktegel och underhåll

Sen 1800 talet så har man lagt Taktegel och det är förståeligt med goda egenskaper som långlivslängd och tåligt mot väder och vind så passar taktegel perfekt våra nordiska klimat.
Förutom dom goda egenskaperna och långa livslängd så är även taktegel estetiskt tilltalande och man förstår att det är den mest populära valet av takmaterial.

Men det många tror är att taktegel är underhållsfritt, för att det ska hålla i upp emot 100 år så lär man kontinuerligt se över sitt tak och vårda om det.
Det som händer med tegeltak är att det bildas lav och mossa som är skadligt och förkortar livslängden på ditt tegeltak och ökar chansen för frostsprängning av ditt tegel.

Mossan och laven sätter sig på ditt tegel i porerna och binder fukt, sen när vintern kommer så blir fukten och mossan till is och det orsakar att blir frostsprängning av ditt tegeltak.
Det mossan även gör är att den stoppar upp det naturliga vattenflödet på pannorna vilket gör att det bildas vatten samlingar som i följd orsakar att det kommer vatten på läkt och papp och i det långa loppet gör det att du kan få vatten skador på ditt undertak vilket blir väldigt dyrt.

Utöver dom skador mossan och laven orsakar på ditt tak så blir det inte heller fint och det uppstår missfärgningar.

”Exempel på lav och mossa på tegeltak”

Taktvätt och takbehandling

Var fjärde år rekommenderas det att man ska behandla och tvätta sitt tak, för att ta bort och motverka mossa och lav.
Men en taktvätt eller en takbehandling innebär risker och krävs kompentens för att det inte ska skada ditt tak eller undertak.

För att utföra en taktvätt krävs det kunskap till dom olika typerna av tegel och hur man ska tvätta dom.
Men även rätt utrustning och arbetsmetod för att motverka att man skadar ytan på taket.

Utöver dom riskerna det finns gällande att skada ditt tak så är jobb på höga höjder något som kräver utbildning och kompetens för att motverka att man ska skada sig själv.
Allt arbete över 2 meter idag så är det krav på att man ska använda ställning, skylift eller fallskydd.
Dom största orsakerna till arbetsskador är just arbete på hög höjd och utan rätt utbildning och kompetens så är det en direkt livsfara som privatperson att jobba på tak.

Arbetssätt och metoder

Det finns olika metoder idag beroende på typ av takpannor och skick på tak för att säkert avlägsna mossa och lav.
Man besiktar alltid taket innan för att kolla skick på pannor men även läkt och takpapp.
Baserat på den informationen man får när man gör en gedigen besiktning så bestämmer man där hur man utför ett säkert jobb på hög höjd men även vilken arbetsmetod man ska använda, kall eller varmvattentvätt, högtryckstvätt eller roofcleaner. Men även vilket tryck (bar) som man ska använda för att det ska bli så bra och skonsamt för just ditt tak. Vi på Gästrike Takvård hjälper gärna till med underhåll och taktvätt.

När man har bestämt sig för vilken metod man ska tvätta taket så gäller det att få bort all mossa och lav från taket. Antingen med högtryckstvätt eller mekaniskt med speciella skrapor.
När man fått bort allt från taket så gäller det att behandla taket för att motverka ny påväxt av lav och mossa.
Medlet man använder sig av tar sig ner i pannornas porer och dödar det sista påväxten och förhindrar att det ska komma ny mossa och lav.

Många tror att högtryckstvätt av tak kan skada taket och utan kunskap och rätt arbetsmetod så kan man orsaka skada, både på tak och undertaket vilket kan leda till vattenskador.