cosmic

Från kosmiska hot till kosmiska mysterier: utforska asteroider, kometer, mörk materia och mörk energi

Asteroider och kometer är himlakroppar som har fängslat intresset och nyfikenheten hos både forskare och rymdentusiaster. Även om de har potentialen för både hot och möjligheter, spelar de en avgörande roll i att forma vår planets historia och framtid.

Mörk materia och mörk energi är två mystiska och osynliga komponenter som spelar en betydande roll för att forma universums struktur och utveckling. Även om de inte kan observeras direkt, härleds deras existens från deras effekter på synlig materia och utvidgningen av kosmos.