Taggarkiv: advokat stockholm

Att få hjälp med tvistlösning

Om man har hamnat i en tvist måste man anlita en advokat för att lösa problemet.

Det kan annars bli dyrt att på egen hand försöka lösa tvisten om den är svårlöst. Det finns advokatbyråer som har specialiserat sig på just tvistlösningar och det kan vara rekommendabelt att anlita någon av dessa, då man får en högre kompetens.

Det är alltid fördelaktigt att man söker rättsskydd inför en tvistlösning. Ärendet kan bli både stort och utdraget. Det kan bli föremål för överklagan och då betingar de ofta en ännu högre kostnad. Innan man startar en process bör man konsultera en rådgivare för att i möjligaste mån få råd och tips om utgången av fallet.

Lönnquist & Co Advokatbyrå i Stockholm är en av de advokatbyråer vars jurister inriktar sig på kommersiella tvister. Även andra typer av tvistlösningar kan man få hjälp av via dem. De kan även stå till tjänst med att försöka lösa olika tvister på ett tidigt stadium, för att den inte skall fördjupa sig och bli ett rättsfall. I detta fall tar de kontakt med bägge parter för att på så sätt kunna komma fram till en lösning på det smidigaste och mest effektiva sättet. Det är ett viktigt arbete då långdragna och sega tvister inte gagnar någon, speciellt om tvisten är av en kommersiell natur, som kan förhindra det goda samarbetet emellan parterna.

Innan processens inledning kan en riskbedömning göras föra att undersöka om tvisten över huvud taget går att lösa. Byråns goda erfarenhet av kommersiella tvister gör att de enkelt kan förutse utgången av en process eftersom de innehar en specialkompetens inom området. Denna advokatbyrå erbjuder skräddarsydda lösningar då de tar sig an varierande uppdrag och har en bred specialkunskap av tvistlösningar. De har även en god erfarenhet av internationella skiljedomsförfaranden och har samarbetat med såväl engelska som amerikanska advokater.

Lönnquist & Co Advokatbyrå i Stockholm är en oberoende advokatbyrå med gedigen erfarenhet inriktad på att ge kvalificerat biträde inom svensk affärsjuridik.