Taggarkiv: fordon

Skydda dig mot bedragare vid bilköpet

Tack vare det Svenska Vägtrafikregistret eller som många även kallar det Bilregistret så har vi i Sverige en fantastisk möjlighet att få ut information om fordon och även dess ägare. Information som sträcker sig från rent teknisk karaktär till ekonomisk så som fordonsrelaterade skulder. Detta register är ett av de största register som finns i Sverige och innehåller en mycket stor mängd information av såväl ekonomisk som teknisk karaktär om alla registrerade fordon som framförs på Svenska vägar.

Det viktiga med detta register och anledningen till att vi har möjlighet att snabbt få ut information från den är att det var ett av de första register som datoriserades, vilket leder till att vi relativt enkelt och snabbt kan få tillgång till information från registret, vilket är viktigt och bra om man skall köpa en begagnad bil. Då kan man verkligen ha nytta av denna informationen som finns i detta register.

Varför skall man då använda sig av denna typ av register?

Svaret på den frågan är självfallet för att kunna skydda sig mot bedragare och dåliga bilköp! Inför ett köp av ett fordon och i synnerhet en begagnad bil så är det av stor vikt att man ser över bilen innan ett köp sker. Det viktigaste man bör se över är vem som faktiskt äger bilen. Du måste veta att den som säljer bilen faktiskt är bilens rättmätige ägare, det går ej längre att påstå att man handlar i god tro eftersom möjligheten att få reda på ägaren till bilen är helt öppen information att få tillgång till via Transportstyrelsen eller andra privata aktörer som till exempel Biluppgifter.se. Det betyder att köper du en bil av en bedragare som påstår sig äga bilen så kommer du att bli av med den och sannolikt även pengarna om den rättmätige ägaren dyker upp. Så innan du köper en bil bör du självfallet kolla upp vem som äger bilen och se legitimation på den som säljer den, för att skydda dig mot en bedragare.

Det andra man bör se över är om bilen innehar fordonsrelaterade skulder på sig. Skulderna följer i dag med bilen, vilket medför att Kronofogden har möjlighet att ta bilen för att lösa skulderna. Det betyder att du kan ha köpt en bil som sedan Kronofogden kan ta för att lösa den förre ägarens fordonsrelaterade skulder. Därav bör man alltid kontrollera detta innan ett köp av en begagnad bil sker. Detta kan du kolla upp genom att ringa till Transportstyrelsens talsvarstjänst.

Du har självfallet möjlighet att få ut information om besiktningsuppgifter och även teknisk information om fordonet. Detta kan vara bra eftersom en del personer väljer att ta bort bildelar och reservdelar som skall tillhöra fordonet, detta vill man som köpare av bilen skydda sig emot.

FordonFinans arbetar med att ta fram artiklar och nyheter om köp och försäljning av begagnade bilar. Vi arbetar även med att ta fram information om lån och försäkringar till just begagnade fordon.

Sök fordonsuppgifter gratis online

För många som skall köpa en begagnad bil innebär det en relativt dyr utgift. Många som köper en begagnad bil behöver därför vara medvetna om att man bör kontrollera fordonet i fråga innan man ger ett bud på det eller köper det.

Att kontrollera fordonets skick samt status och se över den rent fysiskt är en självklarhet för de flesta som skall köpa en begagnad bil, men många missar tyvärr fortfarande att se över bilens fordonshistorik och fordonsuppgifter som finns registrerade i olika typer av databaser som till exempel i vägtrafikregistret.

I denna artikel går vi igenom ett antal aktörer som vi anser att man bör inhämta information ifrån innan man genomför ett bilköp. Alla kan leverera information helt gratis!

Biluppgifter.se är Sveriges största sida som levererar biluppgifter med information från flertalet källor. Här hittar du viktig information om bilens tekniska detaljer, besiktningsinformation samt även vem som äger bilen. Att ta reda på vem som står som ägare är av stor vikt för att undvika bedrägerier. Biluppgifter.se levererar även information från besiktningen genom ett besiktningsprotokoll.

En viktig sak när man köper en begagnad bil är att se över om bilen innehar några fordonsrelaterade skulder eftersom dessa följer med bilen. Bilens skulder försvinner så att säga inte för att du köper den, vilket gör att Kronofogden har rätt att ta bilen för att bekosta skulderna. Viktigt är därför att kontrollera detta noggrant innan ett köp. Detta kan du göra på ett antal sätt. Du kan göra det dygnet runt via sms på biluppgifter.se dock för en kostnad av 30 kronor. Du kan även ringa till Transportstyrelsen på telefonnummer 0771-14 15 16 då kan du få fram dessa uppgifter gratis.

Andra bra tjänster som du bör använda dig av är de värderingstjänster som finns att tillgå online. Dessa är till exempel bilpriser.se. Där kan du snabbt ta fram vilket pris som är rimligt för bilen i fråga du är intresserad av och på det sättet se vad du kan erbjuda säljaren. Detta är självklart ofta en fråga om hur skicket på bilen är, men saknar du kunskap kan du i alla fall få en uppfattning om vad som är rimligt pris och lägga ditt bud därefter.

I de flesta fall vet man ju hur bilen man avser att köpa ser ut eftersom det i normalfallet annonseras via internet i dagens läge med bilder. Är man däremot osäker om en bild är äkta eller om man inhandlar på annonser i tidningar där bilder saknas kan man enkelt se en bild på bilen hos car.info. Du kan då söka på registreringsnumret och får då fram bilar som är av samma modell som den bil du eftersöker.

Vi hoppas att dessa tips skall hjälpa dig att hitta det perfekta begagnade fordonet och få dig att göra ett bättre bilköp.

FordonFinans.se skriver artiklar och nyheter om allt som handlar om köp och ägande av begagnade fordon. Vi riktar in oss på ämnen som rör biluppgifter och försäkringar samt finansiering kring begagnade fordon.