Taggarkiv: fordonsuppgifter

Gratis fordonsuppgifter online

Därför bör du ta reda på fordonsuppgifter!

Alla som någon gång köpt en begagnad bil vet vikten av att först kontrollera fordonet noggrant innan man köper bilen. Många har säkerligen någon gång hamnat i situationen att man köp ett begagnat fordon som sedan visat sig vara ett riktigt nerköp. Man lär sig dock ofta av sina misstag och i dagens moderna samhälle finns det snart inte utrymme för att göra dessa misstag längre, i och med att det finns tillgång till tillförlitliga fordonsuppgifter och biluppgifter direkt online.

Du kan i dagens läge på några sekunder få tillgång till all typ av information du behöver om ett fordon direkt via din dator eller mobiltelefon. Detta utan att behöva sitta i kö hos Transportstyrelsens telefontjänst. Genom uppdaterade och moderna onlinetjänster som Biluppgifter.se och FordonFinans.se hittar du snabbt tillförlitliga fordonsuppgifter direkt online och självfallet helt gratis.

Vad bör jag i första hand fokusera på att veta?

Det första du bör få information om är att det är bilens rättmätige ägare som faktiskt säljer bilen i fråga. Du bör helt enkelt få reda på vem som äger bilen i ett första skede. Detta för att undvika bedrägerier som blir allt vanligare på begagnatmarknaden. enklast får du reda på vem som äger bilen genom att söka informationen hos Biluppgifter.se. Du kan även använda dig av Transportstyrelsens sms-tjänst.

Det andra du bör fokusera på att få reda på är om bilen innehar fordonsrelaterade skulder på sig. Detta är av största vikt eftersom skulder följer med fordonet. Detta innebär i praktiken att du kan köpa ett begagnat fordon som innehar skulder som kronofogden sedan kan ta i beslag för dig, även fast du ej orsakat skulderna. Det är självfallet inte roligt att köpa en bil som man blir av med efter ett tag för att man ej kontrollerat detta. Enklast kontrollerar du fordonsrelaterade skulder genom att använda dig av Transportstyrelsens talsvarstjänst som fungerar dygnet runt och snabbt kan ge dig informationen.

Det tredje du initialt bör veta är om fordonet är besiktigat eller ej samt hur denna besiktning gick. Den senaste besiktningsinformationen är till stor nytta för att kontrollera bilens skick och vad som kanske behöver åtgärdas inom en viss tid eller liknande. Där framgång massor av information till nytta för dig som är intresserad av ett köp av fordonet i fråga.

Övrig viktig fordonsinformation

Andra saker som du enkelt kan få reda på genom att nytta onlinetjänster är mätarställningar, om bilen är avställd samt hur många ägare bilen har innehaft. Du kan även få reda på all form av tekniskt detalj om bilen såsom kaross, däck, motorkraft, drivmedel och mycket mer.

Vi hoppas att du med denna informationen skall kunna genomföra bättre affärer då du skall köpa begagnade bilar. Marknaden för just begagnade bilar kan vara snårig och komplicerad om man inte är van med bilar och då kan onlinetjänster som erbjuder fordonsinformation och historik gratis vara ett bra sätt att få tillgång till kunskap.

FordonFinans hjälper kunder att ta reda på allt som man behöver veta innan man köper ett begagnat fordon. Hos oss hittar besökaren information om biluppgifter, fordonsuppgifter och försäkringar till begagnade bilar.

Sök fordonsuppgifter gratis online

För många som skall köpa en begagnad bil innebär det en relativt dyr utgift. Många som köper en begagnad bil behöver därför vara medvetna om att man bör kontrollera fordonet i fråga innan man ger ett bud på det eller köper det.

Att kontrollera fordonets skick samt status och se över den rent fysiskt är en självklarhet för de flesta som skall köpa en begagnad bil, men många missar tyvärr fortfarande att se över bilens fordonshistorik och fordonsuppgifter som finns registrerade i olika typer av databaser som till exempel i vägtrafikregistret.

I denna artikel går vi igenom ett antal aktörer som vi anser att man bör inhämta information ifrån innan man genomför ett bilköp. Alla kan leverera information helt gratis!

Biluppgifter.se är Sveriges största sida som levererar biluppgifter med information från flertalet källor. Här hittar du viktig information om bilens tekniska detaljer, besiktningsinformation samt även vem som äger bilen. Att ta reda på vem som står som ägare är av stor vikt för att undvika bedrägerier. Biluppgifter.se levererar även information från besiktningen genom ett besiktningsprotokoll.

En viktig sak när man köper en begagnad bil är att se över om bilen innehar några fordonsrelaterade skulder eftersom dessa följer med bilen. Bilens skulder försvinner så att säga inte för att du köper den, vilket gör att Kronofogden har rätt att ta bilen för att bekosta skulderna. Viktigt är därför att kontrollera detta noggrant innan ett köp. Detta kan du göra på ett antal sätt. Du kan göra det dygnet runt via sms på biluppgifter.se dock för en kostnad av 30 kronor. Du kan även ringa till Transportstyrelsen på telefonnummer 0771-14 15 16 då kan du få fram dessa uppgifter gratis.

Andra bra tjänster som du bör använda dig av är de värderingstjänster som finns att tillgå online. Dessa är till exempel bilpriser.se. Där kan du snabbt ta fram vilket pris som är rimligt för bilen i fråga du är intresserad av och på det sättet se vad du kan erbjuda säljaren. Detta är självklart ofta en fråga om hur skicket på bilen är, men saknar du kunskap kan du i alla fall få en uppfattning om vad som är rimligt pris och lägga ditt bud därefter.

I de flesta fall vet man ju hur bilen man avser att köpa ser ut eftersom det i normalfallet annonseras via internet i dagens läge med bilder. Är man däremot osäker om en bild är äkta eller om man inhandlar på annonser i tidningar där bilder saknas kan man enkelt se en bild på bilen hos car.info. Du kan då söka på registreringsnumret och får då fram bilar som är av samma modell som den bil du eftersöker.

Vi hoppas att dessa tips skall hjälpa dig att hitta det perfekta begagnade fordonet och få dig att göra ett bättre bilköp.

FordonFinans.se skriver artiklar och nyheter om allt som handlar om köp och ägande av begagnade fordon. Vi riktar in oss på ämnen som rör biluppgifter och försäkringar samt finansiering kring begagnade fordon.