Taggarkiv: jämställdhet

Kurser om utveckling och ledarskap

CoreCode erbjuder kurser som utvecklar dig som person och ledare. För att effektivisera en verksamhet så måste ledare och medarbetare kunna ta vara på varandras olika färdigheter, åsikter och erfarenheter. Det ger ett större perspektiv från flera olika håll som ritar upp en komplett bild av sin verksamhet.

UGL, Utveckling av Grupp och Ledare

Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning. Utveckling av Grupp och Ledare(UGL) omfattar praktiska övningar inom ledarskap och problemlösning i en grupp där du inte känner någon. Ni får träna på att ta fram vilka olika kompetenser och erfarenheter som finns bland medlemmarna i gruppen och på bästa sätt använda dessa resurser. Utbildningen omfattar moment inom kommunikation, konflikthantering och feedback. Efter utbildningen har du en verktygslåda med metoder och taktiker att använda för att effektivisera ditt grupparbete och ledarskap.

Efter man har genomfört UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, så kan man vidareutbilda sig genom FUGL, Fördjupad UGL. Fördjupningen tar dig till nästa steg inom ledarskap och samarbete i grupp. Med stor fokus kring att göra hållbara beslut och veta konsekvenser av olika beslut.

THE, The Human Element

Självinsikt och självacceptans är en stor del i hur mycket av din potential som du kan använda. Genom att hitta dina styrkor och svagheter kan ge dig mer förståelse över hur dina relationer skapas. Grundstenen i ett bra samarbete i alla verksamheter heter ”kommunikation” och det är viktigt att veta vart man har sina brister och styrkor så att inga överraskningar sker på vägen framåt. Under THE-veckan får du träna på att göra konstruktiva val i ditt liv och bli mer självstyrande i ditt liv. Efter ett halvår så sker en uppföljningsdag.

FS, Förtroendefullt Samarbete

Ett effektivt samarbete sker genom goda relationer och en bra förmåga att både kunna lyssna och ge svar. Att förstå varför människor inte kommer överens eller slutar prata med varandra kan förebygga mot ett dåligt samarbete och öka samspelet i verksamheten. Utbildningen sker genom ”hårda och mjuka” metoder ihop med Harvardmodellen som bygger på intressebaserad problemlösning.

JGL, Jämställdhet Genus och Ledarskap

Dagens behov av jämställdhet och jämlikhet ökar hela tiden i takt med att frågorna tas på allvar i verksamheter och generellt i världen. Förebyggandet för sexuella trakasserier, härskartekniker och andra opassande beteende på arbetsplatsen har sina grunder i kunskap kring området. Under 2017 visade Sverige, och världen, genom Metoo-rörelsen att det saknas kritisk kunskap kring normer och vad olika handlingar betyder till olika personer. Under utbildningen får man träna på att känna igen destruktiva strukturer, så att deltagarna själva kan förhålla sig sakligt vid frågor kring jämställdhet och jämlikhet.

Instruktörerna hos CoreCode

Alla instruktörer hos CoreCode är utbildade inom flera kurser som handlar om personlig utveckling och är certifierade för kurserna som de lär ut. UGL-instruktörerna certifieras av Försvarshögskolan, som äger och kontinuerligt kvalitetssäkrar utbildningen. Med ett högt krav på deras instruktörer så ger CoreCodes utbildningar metoder och verktyg som kan användas genom hela livet för att förbättra samarbetet inom er verksamhet.

CoreCode är ett företag som erbjuder kvalitetssäkrade utbildningar för företag och privatpersoner som vill bättra sig själv eller få verktyg för ett bättre samarbete och en mer effektiv verksamhet. Alla instruktörer som leder utbildningarna är certifierade inom ämnet.