Taggarkiv: projekthantering

Doxus – tidrapportering för småföretag

Den nya generationens tidrapportering är här med webbappen Doxus. Många mindre företag som fakturerar timmar – det kan röra sig om byggfirmor, städfirmor, konsulter eller något annat – behöver system som håller rätt på olika jobb, hur mycket tid som lagts ned och vad som har gjorts. För ensamföretagare så kan detta kanske lösas med löslappar eller excel-ark men så fort det är flera personer som skall arbeta med en uppgift blir det svårare. Då behövs system för timrapporter och arbetsorder. Det enklaste är ett system som har båda delar inbyggt – Doxus är ett sådant. Det finns andra system som är dyra, svåra att använda och beroende av vissa operativsystem. Det finns webbaserade system och olika former av program som skall installeras på dator eller telefon.

Doxus är ett system som bygger på ny webbapp-teknologi där det är det är ett program som körs på internet – i molnet – men som i webbläsaren ser ut som en app/ett program. Därför fungerar det i alla datorer och smarta mobiler. Doxus hanterar arbetsorder, projekthantering, timrapporter och kundregister i grundversionen. Därutöver kan man koppla in många olika extrafunktioner och man slipper alltså betala för sådant man inte behöver. Kostnaderna är låga – en månadskostnad baserad på antal medarbetare. Utan startavgifter eller bindningstider så är det en intressant lösning för företag som vill prova ett tidrapporteringssystem utan att ta några risker.

Gränssnittet hos Doxus är enkelt och intuitivt med ett fåtal knappar med begriplig text för att rapportera tid, resor och liknande. Även arbetsledande funktioner så som att lägga in arbeten är enkelt. Att skapa projekt är lite mer avancerat men ändå ett av de enklaste projekthanteringssystemen på marknaden. Ett kraftfullt mallsystem gör att man kan lägga in standardjobb som förenklar skapandet av arbeten i programmet.

Inmatad data lagras i systemet och Doxus kan sedan skapa olika typer av rapporter – fakturaunderlag, specifikationer på arbeten, personalrapporter och månadsrapporter. Rapporterna utformas efter respektive företags behov. Doxus blir lite mer komplicerade för administratörer som hanterar rapporter eller hanterar personal och inställningar men i jämförelse med andra administrationsprogram är det ändå en ganska lättbegripligt program.

Doxus är framtaget av utvecklingsföretaget Logia i deras plattform för webbappar – Tabula Rasa. “Grundfilosofin hos Doxus är enkelhet, portabilitet och snabbhet” enligt informationen från Logia. Doxus är utvecklat utifrån synpunkter från yrkesfolk och är enkelt att förstå sig på och har inte fler knappar än man behöver. Varje företag får inställningar anpassade efter sina behov, med möjlighet att ändra dessa saker senare.

Läs mer om Doxus på programmets webbplats.

Med fokus på näringslivets förutsättningar i den nya teknikens värld ett försök att skapa ett intresse i olika nya medier.