Därför är professionell korrekturläsning ett tryggt och prisvärt sätt att kvalitetssäkra sina texter

Det må vara få förunnat att ha begåvats med samma språkkänsla som Strindberg, Hemingway och Shakespeare, men det är inget hinder för att producera skriftliga mästerverk. Har man bara rätt resurser till hands kan man skräddarsy sitt budskap så att det når målet med ett nålsögas precision. Men det behöver inte vara särskilt komplicerat, korrekt grammatik är ofta allt som krävs för att skapa förtroende hos läsaren – och det kommer man långt med. Alla som publicerar texter av något slag, vare sig det är på webben eller i tryckt format, kan ha nytta av professionell språkgranskning.

 

Oavsett om det gäller marknadsföring, nyhetsartiklar, företagsbloggar, utbildningsmaterial, juridiska dokument, tekniska översättningar eller medicinska skrifter är det alltid en god idé att låta en utomstående korrekturläsare granska och finputsa texterna innan publicering. Även om man själv går igenom det man har skrivit är det inte säkert att man upptäcker små fadäser, såsom omkastade bokstäver, saknade skiljetecken eller grammatiska misstag. Som skribent är det lätt att bli ”hemmablind” och se texten så som den är avsedd, snarare än som den verkligen är. Man kan till exempel läsa ord som inte finns för att man ”vet” att de ska vara där. För en ny läsare är det emellertid inte lika uppenbart vad som menas. Otydliga syftningar, stav- och slarvfel kan istället orsaka oönskade avbrott i läsningen och stjäla uppmärksamhet från budskapet. Risken finns också att texten uppfattas som mindre trovärdig om den innehåller allt för många avvikelser. Och det är precis vad korrekturläsning går ut på att förhindra. Tjänsten fungerar som ett språkligt kvalitetsfilter och garanterar att den slutgiltiga mottagaren får ta del av en felfri och lättflytande text. Numera går det dessutom att beställa korrekturläsning online och få det reviderade materialet levererat digitalt – snabbt och smidigt.

 

Om man vill säkerställa att ens texter håller önskvärd kvalitet och når ut med rätt budskap kan det oftast löna sig att anlita en professionell korrekturläsare. Vilken nivå av språkgranskning man behöver kan dock variera beroende på vilken bransch man arbetar inom, vem man skriver för och varför. Komplexa facktexter ställer också andra krav på granskarens kompetens än uppsluppen modereklam. Genom att kontakta en erfaren språkkonsult som besitter gedigen kunskap i det aktuella ämnet kan man försäkra sig om att informationen återges med rätt terminologi och tonalitet. Idag finns kvalificerade aktörer som erbjuder både djupgående textbearbetning och korrekturläsning online, såväl på svenska och engelska som en rad andra språk. För den som endast vill kvalitetssäkra sina texter ur grammatiksynpunkt är korrekturläsning till pris sett ett mycket fördelaktigt alternativ. Uppdragskostnaden påverkas givetvis av materialets omfattning och grundkvalitet, men en rutinerad granskare kan i regel göra en adekvat uppskattning av tidsåtgången och ge en offert på förhand.

 

Korrekturläsning är den enklaste formen av språkgranskning och kan ses som en ytlig, okulär besiktning av det skriftliga materialet. Fokus ligger på stavning och grammatik. Man läser helt enkelt igenom texten och justerar det som behövs enligt rådande skrivregler. Man kontrollerar att meningsbyggnad och interpunktion är korrekta och att eventuella idiomatiska uttryck samstämmer med gängse språkbruk. Däremot går man inte in närmare på innehåll eller disposition. Önskas en mer omsorgsfull granskning av formuleringar, konsekvens och struktur rekommenderas en bearbetning. Då görs en djupare analys av textens utformning och hela stycken redigeras eller skrivs om för att se till så att budskapet anpassas efter målgruppen och tjänar sitt syfte. Av förklarliga skäl skiljer sig denna typ av textförädling något från ren korrekturläsning i pris, men i gengäld får man ett mer finslipat och träffsäkert resultat.

Beskrivning

Språkgranskning och textbearbetning är tjänster som behövs i de flesta branscher. Om företagets skriftliga kommunikation innehåller slarvfel eller grammatiska blundrar finns risk att budskapet missuppfattas eller går förlorat. Genom att låta en kvalificerad språkkonsult gå igenom texterna innan publicering kan man säkerställa att materialet är felfritt när det når mottagaren.