Ett enklare tidrapporteringssystem för ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö

Att rapportera sin arbetade tid korrekt kräver att man har tillgång till ett system som är enkelt, går snabbt att lära sig och som minskar risken för felaktiga registreringar. Systemet för rapportering bör också vara ett verktyg som är tillgängligt rent fysiskt, det vill säga som kan nås enkelt via nätet från vilken dator som helst eller i en app, något som många föredrar. Att fritt kunna rapportera sin tid var man än är ökar chansen att man inte väntar för länge med rapporteringen och att den blir mer korrekt. Korrekt registrerad tid ger ju också korrekt lön för den anställde och bättre överblick och statistik för arbetsgivaren. För att på ett bra sätt kunna följa upp personalens arbetstid, krävs att den tid som är inrapporterad faktiskt stämmer överens med verkligheten. Då kan man som arbetsgivare också enklare se över både effektivitet och bemanning på ett rättvist sätt.

Tidrapportering i ett komplicerat system kan vara både frustrerande och ta ganska mycket tid i anspråk. Tid som annars skulle vara arbetstid eller fritid för den anställde. Då är det inte svårt att förstå frustrationen med ett system för rapportering som helt enkelt inte fungerar. Om man istället använder sig av ett system som är enkelt, intuitivt och lätt att överblicka både för anställd och arbetsgivare, minskar man risken för felaktig statistik och felaktiga löneutbetalningar. Om något ändå går fel, blir det med ett enklare system också lättare att upptäcka felaktigheter och kunna korrigera dessa.
För det företag som vill uppgradera sin tidrapportering i Västerås, kan man med fördel vända sig till en lokal IT-specialist som kan ge rådgivning kring vilket system som passar. En verksamhet som inte är bunden vid kontorsarbetsplatser har helt andra krav på tillgänglighet än ett företag där skrivbordet är utgångspunkten i arbetsdagen. Tidrapportering i en app kan till exempel ge de anställda helt nya möjligheter att alltid kunna rapportera, var de än befinner sig. Genom att se till företagets verksamhet och dess unika utmaningar och förutsättningar kan IT-konsulten då ge förslag på hur ett nytt system skulle kunna fungera i verksamheten. Att byta system kan vara en investering som lönar sig både i ökad effektivitet och i bättre arbetsmiljö för företagets anställda.