Ta reda på vem som äger bilen

Det finns situationer då det kan vara nödvändigt eller av intresse att ta reda på vem som äger en viss typ av bil eller annat registrerat fordon. Det kan handla om att du vill köpa en bil och ta reda på dess rättmätige ägare eller veta vem som parkerat framför din port eller liknande. Alla svenska fordon som kräver registrering är registrerade genom det svenska vägtrafikregistret som upprätthålls av Transportstyrelsen. Detta register innehåller data och fakta om alla svenskregistrerade fordon som får framföras på det svenska vägnätet. Registret är mycket stort och samlar all form av data om fordonet i fråga däribland självfallet vem som äger fordonet.

Tillgång till registret

Detta register går att få tillgång till på olika sätt. Dels kan man kontakta transportstyrelsen och begära att få information telefonledes och dels kan man få det via fax och e-post. Detta brukar dock kunna ta lite tid och det finns information som t.ex ägarinformation som man inte kan delge hursomhelst på grund av lagstiftning.

Alternativ till Transportstyrelsen

Det finns dock bra alternativ till transportstyrelsens egna tjänster där du snabbt och enkelt kan ta fram den information du behöver om en bil samt information om vem som äger bilen. Tjänster som Biluppgifter och Merinfo är två tjänster som erbjuder dig tillgång till denna typ av information. På Biluppgifter kan du enkelt ta fram data om en bil och få reda på allt som du kan tänkas behöva veta. Fordonsdatan innehåller information som ägarbyte, modell, tillverkningsår, besiktning, import om den är leasad med mera. Vill du ta reda på vem som äger bilen i fråga som blir du skickad till Merinfo där du snabbt får ägarinformationen såväl privatpersoner som företag.

Andra aktörer på marknaden vad gäller information om fordon och vem som äger bilen är bolaget Leadsson AB och Carfax. Carfax har länge arbetat med att ta fram fullständiga och avancerade fordonsrapporter innehållande all möjlig information om bilen i fråga. Denna tjänst kostar dock pengar och är mer för den som vet att man vill köpa en specifik bil och vill ta fram en fullständig rapport kring den innan ett köp.

Transportstyrelsens sms-tjänst

För att ta reda på ägaren till en bil kan man även använda sig av en vanlig mobil och få den informationen på ett SMS. Det man gör då är att sända valt registreringsnummer till Transportstyrelsen på 72503. Därefter får du ett SMS-svar på vem som står som ägare till bilen.