Vad är digitala bilförsäkringar?

Vad är en digital bilförsäkring

En digital bilförsäkring är enkelt förklarat en dynamiskt försäkring som anpassar sig efter hur du framför ditt fordon genom att läsa av din körning. Det finns idag två stora aktörer på marknaden för digitala och dynamiska bilförsäkringar varav den ena är Enerfy och den andre är Paydrive, det finns även försäkringar hos andra bolag som innehåller digitala tjänster men dessa är inte lika fullt utvecklade och avancerade som hos dessa två aktörer som skrivs om ovan.

En digital bilförsäkring fungerar på det viset att du kopplar upp en speciell dosa eller avläsare till bilen genom den så kallade OBD2 ingången på bilen som alla nyare bilar innehar. Den kan sitta på lite olika platser beroende på tillverkare och modell av bilen.

Denna dosa som du kopplar in kan sedan avläsa hur mycket du kör din bil, vilka hastigheter samt en mängd data som sedan styr dina försäkringsavgifter. I regel kan man säga att ju smartare du framför ditt fordon desto lägre kommer du att hamna i pris för din försäkring. Försäkringens kostnader avgörs helt enkelt av ditt körande och inte av andra faktorer som ålder, bostadsort eller liknande. Detta gör även att försäkringen blir mer rättvis, du kan inte orsaka din ålder, bostadsort eller vart du måste parkera, men du kan ganska enkelt förändra hur du kör din bil!

Denna typ av nya försäkringstjänster växer på den svenska marknaden och kommer troligen att kunna bli en mycket vanlig tjänst i framtiden, för vem vill inte kunna påverka sin försäkringspremie?

Bli en bättre förare och spara pengar!

Många av de som använder sig av dessa nya försäkringslösningar sparar ganska mycket på att nyttja dem, men det innebär även att du måste lära dig att köra smartare. Detta medför att du blir en bättre förare och du sparar pengar.

Kan jag ha försäkringen?

Om man är osäker på om man kan inneha denna typ av försäkring eller behöver få reda på annat teknisk information om sin bil innan man tecknar denna typ av försäkring så kan man enkelt få fram information om fordon på Transportstyrelsens hemsida. Du söker med ditt eget registreringsnummer och få då fram all teknisk data om din bil samt annan nyttig information. Behöver du söka för någon annans räkning kan du göra detta genom fråga på annat fordon som är en tjänst där du kan tar reda på fordonsinformation om andras bilar.