Tornado

Klimatförändringarnas inverkan på tornados aktivitet och allvarlighetsgrad

Tornado är bland de mest våldsamma och oförutsägbara väderfenomenen på jorden, som kan orsaka omfattande förstörelse och förödelse.
I takt med att klimatet förändras oroar sig forskare alltmer över den potentiella inverkan av global uppvärmning på frekvensen och svårighetsgraden av tornados.
Tornado orsakas av en kombination av atmosfäriska förhållanden, inklusive varm, fuktig luft vid ytan och svalare, torrare luft i den övre atmosfären.
När dessa förhållanden kolliderar skapar de en kraftfull, roterande luftpelare som kan sträcka sig i miles och nå hastigheter på över 300 miles per timme.