Paradoxer

7 mind-bending paradoxer som kommer att utmana din verklighetsuppfattning

En paradox är ett uttalande eller en situation som verkar vara självmotsägande eller absurd, men vid närmare granskning faktiskt kan vara sann.
Det är som ett förvirrande pussel som utmanar vår förståelse av logik och verklighet.
Paradoxer har funnits i århundraden och har använts för att utforska djupa filosofiska frågor, såväl som inom naturvetenskap, matematik och andra områden.