Planeter i vårt universum kan bli extremt stora

Planeter i vårt universum kan bli extremt stora, men stjärnor blir ännu större. I den här videon utforskar vi storleken på månar, planeter, stjärnor och även bortom, inklusive svarta hål och till och med galaxer. I grund och botten en jämförelse av hela universum.

”Ett svart hål är, enligt den allmänna relativitetsteorin, en koncentration av massa med ett så starkt gravitationsfält att ingenting, inte ens ljus, kan övervinna kroppens gravitation. Materia eller ljus som kommer in innanför det svarta hålets händelsehorisont förblir där och kan aldrig komma ut igen, förutom eventuellt oerhört långsamt i form av Hawkingstrålning. Man kan inte heller få en reflektion eller spegelbild genom att belysa det med en ljuskälla och inte få någon information om materia som försvunnit in i hålet. (information från wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Svart_h%C3%A5l)”