nik-shuliahin-BuNWp1bL0nc-unsplash

Sociala mediers inverkan på mental hälsa

Det är ett verktyg som gör det möjligt för oss att få kontakt med människor från hela världen, dela våra erfarenheter och upptäcka nya saker. Trots sina många fördelar har sociala medier en mörkare sida som alltmer kommer fram i ljuset.

Forskning visar att användning av sociala medier är kopplad till en rad negativa psykiska hälsoresultat, inklusive ångest, depression och ensamhet.
En av huvudorsakerna till detta är att sociala medier skapar en miljö där människor känner konstant press att presentera en perfekt bild av sig själva.