CBD olja

Överraskande fördelar med CBD-olja

Fördelarna med cannabis fortsätter att skapa kontroversiella rubriker inom friskvård och medicin. Men med fler läkare, forskare och konsumenter som upplever de många överraskande fördelarna med CBD, särskilt olja, är det troligen en tidsfråga innan det blir en federalt reglerad komponent i ditt välbefinnandeval.

Vad är CBD?

Cannabidiol (förkortat CBD) är en naturligt förekommande cannabinoid som kommer från cannabisplantan. Det är en av över hundra cannabinoider som identifierats i hampaplantor. Till skillnad från den fullständiga cannabisplantan innehåller CBD dock inte THC som är ansvarig för den stonade/high-känsla som rekreationsdroger ger. CBD utvinns ur hampaplantans blommor och knoppar och pressas till olja och blir alltmer populärt för att behandla, och till och med förebygga, ett stort antal hälsoproblem i stater där medicinsk marijuana nu har legaliserats. CBD-olja är starkare och mer naturlig än de flesta icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

Sedan kineserna först använde marijuana för medicinska ändamål 2900 f.Kr. har många civilisationer utnyttjat dess fördelar för en rad olika medicinska tillstånd.

De mest populära fördelarna har stöd av vetenskapen: Smärtlindring

CBD-olja anses allmänt vara en effektiv produkt för att behandla och hantera smärta. Det endocannabinoida systemet är ett specialiserat system i människokroppen som hjälper till att reglera sömn, aptit, immunförsvaret och smärtreaktion. Dessa naturligt producerade endocannabinoider är neurotransmittorer som binder till cannabinoidreceptorer i kroppens nervsystem. CBD kan bidra till att minska kronisk smärta genom att påverka denna receptoraktivitet, vilket minskar inflammation och interagerar med neurotransmittorer. För närvarande pågår forskning för att fastställa i vilken utsträckning CBD kan hjälpa till vid tillstånd som artrit och multipel skleros.

Banbrytande forskning: Hjärnhälsa

Alzheimer’s Association uppskattar att år 2050 kommer nästan 14 miljoner amerikaner att få diagnosen och att sjukdomen kommer att kosta nationen 1,1 biljoner dollar. I en artikel som nyligen publicerades av MBG Health lyftes den senaste forskningen om CBD-olja och dess fördelar för hjärnans hälsa, särskilt för att skydda hjärnan från sjukdomar som Alzheimers och demens, eftersom den kan bidra till att förebygga skador orsakade av fria radikaler, minska inflammation och inte bara skydda cellerna i hjärnan utan även bidra till att generera nya. Detta är också en del av anledningen till att CBD blir alltmer populärt för patienter som lider av kramper.

Studier pågår fortfarande för att fastställa om CBD kan vara till nytta för dem som lider av epilepsi och multipel skleros. Eftersom CBD hyser starka antioxidativa (starkare än vitamin C och E), antiinflammatoriska och neuroprotektiva egenskaper är det allmänt erkänt som ett naturligt sätt att främja hjärnhälsa och allmänt välbefinnande. Tidigare i år godkände FDA:s rådgivande panel enhälligt ett CBD-baserat läkemedel för att behandla två sällsynta former av epilepsi hos barn.

Hjärthälsa och blodtryck

Ny forskning i år, publicerad av American Society for Clinical Investigation, har visat att CBD kan vara en effektiv, naturlig behandling för att sänka högt blodtryck. En studie visade att användning av CBD-olja minskade det systoliska blodtrycket i vila och strokevolymen hos försökspersoner som utsattes för stress. Forskarna drog slutsatsen att de ångestreglerande egenskaperna hos CBD var ansvariga för minskningen av blodtrycket, vilket i slutändan stödde hjärthälsan. De antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaperna i CBD-olja kan också bidra till att förebygga hjärtrelaterade sjukdomar.

Stöd för cancerpatienter

Det finns alltmer forskning som stöder CBD-oljans effektivitet för att behandla vissa symtom i samband med cancerbehandling, till exempel illamående och smärta. I en nyligen genomförd studie använde patienter som genomgick kemoterapi CBD-olja och fann att CBD hjälpte till att minska biverkningarna av kemoterapi, särskilt känslor av illamående. Majoriteten av dessa patienter rapporterade också att CBD hjälpte till att minska deras obehag och smärta.

Sömnlöshet och ångest

CBD-olja har använts på ett säkert sätt för att behandla ångest, inklusive sömnlöshet och PTSD. CBD har förmågan att verka på hjärnans receptorer för serotonin, en neurotransmittor som hjälper till att reglera humör och socialt beteende. Det liknar antidepressiva medel, fast mer naturligt. Du måste vara försiktig med att endast använda CBD-olja för att behandla eventuella ångestrelaterade tillstånd, eftersom alla spår av THC kan öka ångesten och få den omvända effekten av den önskade effekten.

Andra fördelar

Forskning tyder på att CBD-olja kan användas för att behandla akne. Detta beror på dess bevisade effektivitet vid behandling av inflammation och dess förmåga att minska produktionen av talg och förhindra aktivering av små utsöndrade proteiner som kallas cytokiner. CBD-baserade produkter dyker upp i många produkter för sexuell hälsa och hudvårdsprodukter också, eftersom de blir en mer naturlig lösning för att bibehålla en frisk och ung hud. Det pågår också forskning om CBD:s effekter på artrit, allergier och andra luftvägssjukdomar samt cancerprevention, för att nämna några exempel.

Den bevisade effekten av CBD-olja för att behandla inflammation kommer för närvarande främst från djur, men i takt med att fler vetenskapliga bevis tyder på att CBD hjälper till att förebygga inflammation relaterade sjukdomar blir detta en mer allmänt accepterad åsikt. 

FDA har ännu inte vidtagit några åtgärder för att reglera tillverkningen av CBD-baserade produkter, och det finns mycket forskning kvar att göra om säkra interaktioner mellan CBD och andra mediciner. Men med fler och fler kliniska prövningar på gång och ett ökande antal framgångshistorier som når ut till massorna är det troligt att CBD-olja kommer att bli en mer lättillgänglig och mer allmänt accepterad del av hälsovården.

Du bör alltid rådgöra med din läkare innan du underhåller idén om att lägga till CBD i din hälsokur. Du kan köpa CBD olja av högsta kvalitet från https://cbdfinola.se/premium-hampaolja/

CBDfinla.se CBD-oljor (cannabidiol) innehåller växtbaserade cannabinoider och andra nyttiga fytokomponenter för ett fullständigt spektrum av växtbaserad godhet. Vi tror att de mest effektiva produkterna kommer från att hedra växten så som naturen har tänkt sig. Det innebär att vi inte använder skadliga kemikalier i vår lösningsmedelsfria process och att vi bibehåller integriteten hos hela växten för att få ut mesta möjliga nytta.

Driva företag – Arbeta färre timmar

Hur många timmar är rimligt för dig att arbeta, och hur kan du nå dit? Fundera på vad du egentligen vill göra. Ditt mål bör vara att arbeta med det du älskar och att göra just det inom ditt företag. Arbeta färre timmar och med det du är bra på och det du tycker om att göra. Det är inte hållbart att arbete övertid varje dag och att ta med sig jobbet hem. Om det är så du arbetar så har du inte ett välmående och inte heller ett välmående företag.

Driva ett framgångsrikt företag

Tanken för de flesta är nog att man skapar först ett framgångsrikt företag och sedan ett framgångsrikt liv. Hur vore det om du formar ditt liv för att du ska må så bra som möjligt och sedan anpassar ditt bolag för att passa ditt liv? Vad behöver du göra för förändringar för att det ska fungera? Vart vill du egentligen spendera din tid (både i och utanför bolaget)? Ha en vision, ha ett endgame och bestäm dig för var du vill ha få ut av ditt bolag.

Min egen vision

Ett företag är inte framgångsrikt nog om det inte är självgående utan dig i spetsen. En passiv inkomst från ett självgående bolag frigör tid för dig själv. Jag ska arbeta för att hitta lösningar som frigör mig tid. Ett delmål är att gå ned i tid för att slutligen arbeta väldigt få timmar. De timmar jag arbetar i bolaget görs i ett nära samarbete med utvalda chefer.

Tanken är att starta ett nytt bolag och forma det på ett liknande sätt. Jag vill med kreativa lösningar skapa mig passiva inkomster som sträcker sig över en lång tid framöver. För att nå dit så behöver jag hitta personal som sköter mina arbetsuppgifter. Det behövs en plan för hur ett säsongsbetonat bolag ska överleva på bästa sätt under en lågsäsong (nu med ökade kostnader). Ekonomin kommer att påverkas när jag lämnar bolaget, därav behöver jag se över hur jag kan minimera ”förlusterna” från en förlorad inkomst.

Ett system behöver sättas upp för hur jag i realtid kan följa bolagets ekonomiska situation, orderingång och marknadsföring. När problem uppstår som endast en företagsägare kan lösa så behöver det finnas tydliga riktlinjer för hur en sådan situation ska hanteras.

Arbeta för ett framgångsrikt liv istället för bara ett framgångsrikt företag

Fundera över vad som är framgång för dig. Det kanske bara är ditt företag som driver dig, varför är det så tror du? Kan det ha att göra med att det inte finns tid till annat och allt fokus ligger på ”fel” ställe. Ta dig tid att forma en plan för hur du vill att ditt liv ska se ut framöver. Vad är egentligen viktigt?

digital marknadsföring byrå scale up företag

Effektiv digital marknadsföring för scale up-företag

Ett företag slutar vara en startup när utmaningarna inte längre är att kunna visa upp en produkt eller tjänst som fungerar och locka investerare, utan när man istället måste bevisa sig på marknaden genom att öka sin marknadsandel. Man har utvecklat ett erbjudande och fått sina initiala investeringar – dags att skaffa kunder.

Med ambitiösa mål och hårda krav från investerare måste scale-ups hitta kostnadseffektiva sätt att skala upp sin verksamhet – både i att leverera sin lösning och i att hitta nya kunder. Detta gör scale ups känsliga för vilka resultat de får ut av sina investeringar. Denna fasen är oerhört spännande, och det är nu som bolaget måste börja marknadsföra sig rätt för att få resultat med en begränsad budget.

Kostnadseffektiv implementering

Ett vanligt problem i tillväxtföretag, speciellt i scale up-fasen, är bristen på interna resurser. Tidigare kanske man har kunnat klara sig med genom “alla gör allt”, men när bolaget växer måste man tillsätta specialiserade tjänster. Anställningsprocesser är resurskrävande och det är ofta svårt att skala upp eller ner kostnaderna efter varje kvartals behov.

En tydlig fördel med en byrå är alltså att det går att börja smått och skala upp investeringen i marknadsföringen allt eftersom den får effekt – eller skala ner och fokusera helt på de marknadsföringskanaler som fungerar. Att skala upp marknadsföringen med lösningar in-house är mycket mer komplicerat än att anlita en extern part och sedan skala upp samarbetet. Med digital marknadsföring är det enkelt att nå nya marknader. Hittar ni den bästa digital marknadsföringsbyrå Stockholm har att erbjuda innebär också en stor chans att ni redan hittat samma byrå som kan ta er in i nya marknader.

Digital marknadsföring som ger resultat

Som tillväxtföretag är det viktigt att investera i marknadsföring som ger resultat. Digital marknadsföring är väldigt kostnadseffektivt jämfört med andra sätt att kommunicera. Genom SEO, SEA, och sociala medier kan man snabbt bli synlig för rätt målgrupp, i rätt kanaler.

En fördel med sökmotoroptimering är att det går att nå väldigt många, väldigt relevanta individer för en relativt liten peng. Genom att ha en tydlig plats bland sökresultaten på Google syns hemsidan i nästan alla relevanta köpprocesser eftersom nästan alla köpresor börjar på Google. För väldigt viktiga sökfraser går det även att betala för annonsplats (SEA) – ett effektivt sätt att säkerställa sin synlighet på Google.

För att marknadsföringen ska få det bästa resultatet måste strategin vara utformad efter mottagarna och hur deras köpprocess ser ut. Lyckligtvis finns det många enkla verktyg för att ta fram datadrivna strategiunderlag. Till exempel går det att se söktrender via Googles verktyg, eller göra automatiska hälsokontroller på sin hemsida med SEMrush.

Många företagare, speciellt entreprenörer, föredrar givetvis att fokusera på annat än att optimera hemsidan eller undersöka söktrender. För sådana affärsledare och för små interna marknadsföringsorganisationer är det mest effektiva sättet att växla upp marknadsföringen att ta in extern hjälp – antingen för ett strategiunderlag, implementering av strategin, eller bådadera.

GO MO Group är en internationell digital marknadsföringsbyrå med huvudkontor i Göteborg. Med ett fokus på datadrivna strategier för B2B-företag erbjuder GO MO digital marknadsföring i form av bland annat sökmotoroptimering, sökmotorannonsering och webbutveckling.
Kitchen

Exklusiva köksredskap du bara måste ha – Top 5 bästa köksredskapen

De som trivs bäst i sitt kök har rätt köksredskap. Med rätt verktyg kan du ta din matlagning till nya nivåer. Vi har listat ett antal produkter som kan vara värt att kika lite extra på.
Det här är vår lista med mest användbara köksredskapen du bara måste ha.

Skeppshult Stekpanna Gjutjärn 28 cm Stålhandtag

En gjutjärnspanna gör att du får den där lilla extra kicken när du tillagar din mat. En stekpanna i gjutjärn blir generellt varmare än en vanlig stekpanna. Du får en fin och jämn gyllenbrun yta på det du tillagar. Det resulterar i en bättre smakupplevelse. Ta din matlagning till nya nivåer!
stekpanna

Stekpanna 24 cm med stålhandtag.
Bottendiameter som ligger mot plattan 19 cm.

Läs mer

Yaxell Santokukniv

En riktigt vass kniv för olika användningsområden är kockens bästa vän. Den är tillverkad av ett japanskt pulverstål som kan slipas extremt vass.
kniv

Yaxell Santokukniv Super GOU Ypsilon 193, 16,5 cm

Läs mer

Stor Skärbräda

Det här är en extra stor skärbräda tillverkad i bambu. Den är slitstark, tålig och ligger bra på bordet.

skärbräda

Storlek: 45,5×35,5×3 cm (3,5 cm med tassar ).

Läs mer

KitchenAid Classic Köksmaskin

KitchenAid Classic är en köksmaskin med köttkvarn. Allt du behöver för att göra hemmagjorda hamburgare! Den skivar, maler och smular allt från kött till ost.

kitchen aid

Effekt: 275 W.  

Höjd: 35,3 cm. 

Bredd: 35,8 cm. 

Djup: 22,10 cm. 

Vikt: 10,5 Kg.  

2 års garanti.  

 

Läs mer

OBH Ultimate Blend

En mångsidig blender i toppklass som har 6 olika program du kan köra. Krossa is, gör soppa och smoothie´s!

blender– Effekt: 1500 W
– Färg: Silver
– 6 hastighetssteg plus puls.
– 30.000 varv per minut.
– Kapacitet: 2 liter
– Delar tål diskmaskin.
– Tål hög värme.
– 6 extra skarpa blad i rostfritt stål medföljer.

Läs mer

Rälta Snickeri

Rälta Snickeri är ett familjeföretag med många års erfarenhet. Grunden till Rälta Snickeri har varit att hitta de allra bästa hantverkarna. Med hjälp av de allra bästa hantverkarna är det enkelt att skapa magi. Dessa hantverkare har ett mål, vilket är nöjda kunder. Vi på Rälta Snickeri tror inte att man kan ha det ena utan det andra.

Våra kunder har höga önskemål om projekt och design in i minsta detalj. Därför är det så viktigt för oss and ha skickliga hantverkare och snickare. Något som vi tycker oss ha lyckats med att rekrytera. Vi har många väldigt nöjda kunder som till stor del beror på våra duktiga hantverkare.

Vi är stolta att berätta om några av våra kunder. Våra kunder innefattar bland annat hotell, ambassader, teatrar och kyrkor. Denna palett av kunder har höga krav och vi är belåtna över att ha gjort dessa kunder nöjda. Det slutar dock inte där, en stor kundgrupp för oss är privatpersoner. Vilka projekt privatpersoner vill ha är väldigt individuellt. Vi har producerat både stora och små projekt för kunder med olika uppfattningar om detaljer och design. Kort sagt så har vi alla typer av kunder och är väldigt nöjda att finnas på stora ambassader och hotell till den lilla sommarstugan på landet.

Rälta Snickeri har idag funnits i över 100 år. Det är en väldigt lång tidsram som vi är stolta över. Vårt snickeri har överlevt två världskrig och står idag fortfarande starkt och jobbar med det vi brinner för. Vår vision idag är samma vision som när vi startade 1912. Att förverkliga kundens idé, liten som stor.

Ett av våra specialområden är dörrar, entrepartier och ekportar. Att ha en ytterdörr i äkta trä är något som är eftertraktat och kan ses på många hushåll. Vi på Rälta Snickeri tillverkar just dessa dörrar i vårt alldeles egna snickeri. Det sker alltid utifrån kundens önskemål och storlekarna på dörrarna varierar från kund till kund.

Ett annat område som vi har många nöjda kunder på är våra kök. Kök är en del av hemmet som kan delas och se liknande ut som i många andra hem. Detta är inget konstigt då leverantörerna av kök är så pass stora och det är lätt att få liknande produkter själv. Våra kunder vill gärna att deras kök skall vara unika. Något som vi gärna hjälper till att fixa. Vi skräddarsyr våra kök efter kundens önskemål så de både blir unika och vackra. Kök som vi är med och designar kan vara i ett nybyggt hus eller någon som går i tankar om att renovera. Oavsett vilket det är så är vi med från allra första stund med planering, skapande och till slut färdigställande. Vi håller kontakt med kunden under hela processen för att upplysa och se till att det inte sker några missförstånd.

Rälta Snickeri är ett familjeföretag inom snickeri och hantverk. Med skickliga hantverkare har vi under 100 år kunnat leverera färdiga projekt till nöjda kunder. Dessa kunder är stora som små. Det går att hitta hantverk av Rälta Snickeri på både stora hotell och hemma hos privatpersoner.