Tänk på detta om en olycka inträffar

Det är inget att hymla med att oavsett hur försiktiga vi är i trafiken och oavsett hur säkra bilar vi köper så finns alltid en risk för att en trafikolycka inträffar. Innan man ringer bilbärgare så finns mycket man bör tänka på och göra vid en olycksplats och här bjuder vi på ett par tips som är bra att vara medveten om för den som är först på en olycksplats för att olyckan inte skall orsaka mer skador än nödvändigt.

Få en bra överblick av olycksplatsen

Bilbärgning dike

Hoppas inte detta händer. Då behöver man ringa efter bilbärgning.

Det är naturligtvis viktigt att inte bli panikslagen om en olycka inträffat. Sekunder betyder mycket och kan rädda liv. För att kunna göra en så bra insats som möjligt så är det därför viktigt att försöka få en bild av vad som inträffat och hur omfattande olyckan är. Den första prioriteten är naturligtvis människoliv och därför bör man försöka få en uppfattning om det finns skadade och hur pass skadade dessa är. Fråga två blir naturligtvis om man kan göra något för att rädda. Kan man första hjälpen så är det nu läge att plocka fram denna kunskap. Är det lastbilar inblandade? Isåfall bör man säkerställa huruvida dessa har märkning med ”farligt gods”. Isåfall är det förenat med livsfara att närma sig dessa. Farliga ämnen kan nämligen läcka och risk för explosion kan föreligga. Det är också viktigt att man försöker lokalisera sig så att man vet, så gott det går, var olycksplatsen är någonstans. Då blir det sedan lättare att förklara för SOS Alarm.

Andra trafikanter måste varnas

För att olyckan inte skall drabba fler än nödvändigt så är det viktigt att varna andra i trafiken. Finns varningstriangel tillhands så är det nu läge att plocka fram den. Ett ytterligare tips är att slå på varningsblinkers på din bil om du har din bil tillgänglig.

Ring 112

112 är numret som man ringer om en olycka inträffat. Då kommer man till SOS Alarm och de kan i sin tur tillkalla Polis, Brandkår, Ambulans och annan räddningspersonal. För att kunna hjälpa SOS Alarm så är det bra om man tidigare skaffat sig en bra bild av olycksplatsen. Då blir det lättare för SOS Alarm att skicka rätt räddningsinsats till platsen.

Det är också viktigt att inte flytta något från olycksplatsen. Olycksplatsen kan nämligen även utgöra en brottsplats och eventuella saker man flyttar kan utgöra bevismaterial som sedan Polisen kan ha nytta av. Finns det objekt som utgör livsfara för någon så skall man dock naturligtvis flytta dem.

För att forsla bort bilar och annat från olycksplatsen så måste en bilbärgare tillkallas. Ett enkelt sätt att hitta bilbärgare är att gå in på hitta-bilbärgning.se och söka upp en bilbärgare i närheten.

Nu hoppas vi du vet lite mer lite mer om vad som kan var bra att tänka på om en olycka inträffar.

Älskar bilar i synnerhet och motorer i allmänhet. Kolla gärna in mina sajter som för det mesta är bilrelaterade. Nu vet jag vad mer jag skall skriva här :)

Kör inte bil och skicka textmeddelanden samtidigt – Det är så ovärt!

Varje år dör 6000 personer.

En undersökning i USA visar att ca 6000 personer dör varje år relaterat till bilkörning och sms. Liknande undersökningar görs i Sverige just nu. Förare distraheras genom att prata eller skicka sms på mobiltelefoner och uppskattningsvis omkom 16.000 personer mellan 2001-2007. Uppskattningen är en av de första vetenskapliga försöken att kvantifiera hur många människor som har dött i olyckor som orsakats särskilt av mobiltelefon som distraktion. Ett ett växande antal av dessa förare är under 30.

”Våra resultat tyder på att den senaste och snabba ökningar i sms volymer har resulterat i ytterligare tusentals dödsolyckor i USA,” Fernando Wilson och Jim Stimpson vid University of North Texas Health Science Center skrev i American Journal of Public Health. Wilson och Stimpson använde uppgifter om dödsolyckor i trafiken från varje stat. De fick rapporter från National Highway Traffic Safety Administration om dödsfall hänförliga till distraherad körning.

”Sedan ungefär 2001-2002, har sms och text kommunikationen ökat med flera hundra procent,” Sa Wilson i en telefonintervju. Under 2002 har 1 miljon sms skickas varje månad; Detta steg till 110 miljoner år 2008.

Bara att tala i en mobiltelefon kan distrahera en förare och flera studier har visat att även med en handsfree-enhet blir föraren distraherad. Men Wilson berättar vidare att användarnas så kallade smarta telefoner som ger e-post, facebook, tinder, instagram och andra apptillgångar tar problemet till en ny nivå. Vi kommer att se en ökning av mobiltelefonrelaterade olyckor tyvärr..

AeroMobil 3.0 – Flygande bilar, en verklighet!

Flygande bilar ser ut att kunna bli verklighet. AeroMobil 3.0 är en fullt fungerande prototyp som kan ta sig fram både på marken och i luften.