Lockande Löften och Snabba Vinster: Psykologin Bakom Pyramidspel

Pyramidspel har länge lockat individer med sina lockande löften om snabba vinster och enkla vägar till ekonomisk framgång. Det är inte bara den strukturerade formen av bedrägeriet som drar människor in, utan även den psykologi som ligger bakom de kraftfulla lockelserna. I denna artikel kommer vi att undersöka den komplexa psykologin bakom pyramidspel och varför så många människor faller offer för dess bedrägliga charm.

Drömmen om snabba vinster och lättförtjänade pengar

Pyramidspel bygger på lockelsen av att tjäna stora pengar med minimal ansträngning. Deltagarna lockas av tanken på att deras investeringar kommer att multipliceras exponentiellt, och att de kommer att uppleva ekonomisk framgång utan att behöva göra mycket arbete. Detta näringsliv av snabba vinster appellerar till människors grundläggande önskan om enkla lösningar och ögonblicklig belöning.

Sociala beprövade metoder: Rekrytering som nyckelkomponent

Pyramidspel utnyttjar sociala beprövade metoder genom att betona rekryteringsaspekten. När människor ser sina vänner eller bekanta delta och tjäna pengar, skapas en känsla av att detta är en legitim möjlighet. Den sociala komponenten förstärker idén att det är en säker och framgångsrik väg att följa.

Peer pressure och fruktan för att missa möjligheten

Fruktan för att missa möjligheten spelar en central roll i lockelsen bakom pyramidspel. När människor ser andra i sin sociala krets delta och tjäna pengar, ökar pressen att också delta. Tanken att man kan missa chansen att få del av de snabba vinsterna driver människor att ansluta sig, även om de har tvivel eller oro.

Positiva erfarenheter delas, negativa erfarenheter tystas ned

De som redan har lyckats inom pyramidspel delar ofta sina positiva erfarenheter medan de tystar ned eventuella negativa upplevelser. Detta skapar en snedvriden bild där succéhistorier får överdriven uppmärksamhet medan de som förlorat pengar eller misslyckats förblir tysta. Människor påverkas av dessa positiva berättelser och överskattar sina egna chanser till framgång.

Illusionen av kontroll och delaktighet

Pyramidspel ger illusionen av kontroll och delaktighet, vilket gör att deltagarna tror att deras insatser och ansträngningar kommer att påverka resultaten. Detta skapar en falsk känsla av säkerhet och övertygar människor om att de kan styra sin egen öde inom systemet.

Grådighet och hopp om ekonomisk förbättring

Grådighet och hopp om ekonomisk förbättring är grundläggande mänskliga drivkrafter som pyramidspel utnyttjar. Människor dras till idén om att öka sin ekonomiska status snabbt och utan stora ansträngningar. Detta lockar särskilt de som kämpar ekonomiskt eller söker snabba lösningar på sina ekonomiska utmaningar.

Övertalningsstrategier och manipulationstekniker

Pyramidspel använder sig ofta av övertalningsstrategier och manipulationstekniker för att övertyga deltagare att investera och rekrytera andra. Dessa kan inkludera att skapa en känsla av brådska, framställa möjligheten som unik eller exklusiv, och använda psykologiska knep för att dölja de verkliga riskerna.

Slutsatser: Att motverka lockelsen av pyramidspel

För att bekämpa lockelsen av pyramidspel är det viktigt att förstå den psykologi som driver människor att delta. Utbildning och medvetenhet om de manipulativa strategierna som används kan bidra till att skydda potentiella offer. Att främja finansiell medvetenhet och kritiskt tänkande är nyckeln för att minska risken för att människor dras in i dessa bedrägliga system och istället göra informerade och långsiktiga ekonomiska beslut.

Photo by Denys Nevozhai on Unsplash
Photo by Fabian Blank on Unsplash
Photo by Avery Evans on Unsplash

Sociala Konsekvenser av Pyramidspel: Förlorad Tillit och Relationer

Pyramidspel, som lockar deltagare med löften om snabba vinster och ekonomisk framgång, har inte bara förödande ekonomiska konsekvenser utan påverkar också de sociala relationerna djupt. Denna artikel kommer att undersöka de sociala konsekvenserna av pyramidspel och hur deltagande i sådana bedrägerier kan leda till förlust av tillit och försvagade relationer inom samhället.

1. Illusionen av Gemenskap och Solidaritet

Många pyramidspel marknadsförs som möjligheter att skapa en gemenskap och dela ekonomisk framgång. Deltagare lockas ofta av tanken på att vara en del av något större och känna en känsla av samhörighet. Dock är detta ofta en illusion, och när pyramidstrukturen kollapsar, kan den gemenskap som skapats snabbt förvandlas till besvikelse och förlorad tillit.

2. Vänskap och Familjer Splittras

En av de mest drastiska sociala konsekvenserna av pyramidspel är uppdelningen av vänskaper och familjer. När en person rekryterar sina vänner eller familjemedlemmar till ett pyramidspel, kan det leda till att dessa relationer skadas eller helt kollapsar när bedrägeriet blir uppenbart. Deltagarna kan känna sig förrådda och luras, vilket sätter stort tryck på nära personliga förhållanden.

3. Förlorad Tillit i Samhället

Pyramidspel underminerar inte bara individuella relationer utan också förtroendet inom samhället som helhet. När människor ser sina vänner eller kollegor dras in i pyramidspel och upplever ekonomiska förluster, kan det skapa en allmän misstro och skeptisk attityd. Detta förlorade förtroende kan ha långtgående konsekvenser för samhället och dess förmåga att samarbeta och stödja varandra.

4. Stigmat och Social Utestängning

Deltagande i ett pyramidspel kan leda till social stigmat och utestängning. De som har varit involverade i bedrägeriet kan uppleva skam och undvikande från andra, särskilt om de har varit ansvariga för att rekrytera människor i sina sociala cirklar. Detta stigma kan vara svårt att övervinna och påverka individens sociala liv negativt.

5. Förebyggande Åtgärder och Medvetenhet

För att mildra de sociala konsekvenserna av pyramidspel är medvetenhet och förebyggande åtgärder avgörande. Utbildning om de faror som är förknippade med pyramidspel och hur man identifierar dem kan hjälpa till att skydda människor från att bli offer och samtidigt minska spridningen av dessa bedrägerier.

Avslutande Tankar

Pyramidspel är inte bara ekonomiska fällor utan har också en betydande inverkan på våra sociala relationer och samhällsklimatet. Förlorad tillit och skadade relationer är konsekvenser som sträcker sig bortom den ekonomiska aspekten och bör beaktas när man överväger deltagande i sådana bedrägerier. Att främja medvetenhet och utbildning är avgörande för att minimera de sociala konsekvenserna och skapa ett samhälle som är bättre rustat att hantera sådana utmaningar.

Multi-Level Network Marketing: Nära Släkting till Pyramidspel

Multi-Level Marketing (MLM) eller network marketing är en affärsmodell som har dragit till sig både förespråkare och kritiker. Många har påpekat att denna form av marknadsföring delar flera likheter med pyramidspel, vilket har väckt oro över dess etiska och ekonomiska konsekvenser. I denna artikel kommer vi att utforska multi-level network marketing och de likheter det delar med pyramidspel.

1. Hierarkisk Struktur och Rekrytering

Både pyramidspel och multi-level network marketing bygger på en hierarkisk struktur där deltagarna rekryterar nya medlemmar under sig. I pyramidspel är fokusen ofta på att bygga upp en pyramidformad struktur där vinsten genereras genom rekrytering snarare än faktisk försäljning av produkter eller tjänster. I MLM är rekrytering också centralt, men det kombineras med produktförsäljning.

2. Betoning på Rekrytering Snarare än Produktförsäljning

En gemensam kritik mot MLM är att vissa företag inom denna bransch lägger överdriven vikt vid rekrytering snarare än produktförsäljning. Deltagare uppmanas ofta att bygga stora nedströmsorganisationer för att öka sina intäkter. Denna betoning på rekrytering framför produktförsäljning delar en tydlig likhet med pyramidstrukturen där vinst genereras genom rekrytering snarare än genuin affärsaktivitet.

3. Ekonomiska Förluster för Majoriteten

I både pyramidspel och vissa MLM-modeller är ekonomiska förluster en realitet för majoriteten av deltagarna. De som kommer in tidigt kan dra nytta av rekrytering, medan de som kommer in senare ofta står inför en tuffare kamp för att nå lönsamhet. Det finns en inbyggd obalans som kan leda till att många deltagare förlorar pengar istället för att tjäna dem.

4. Risken för Utbrott och Kollaps

Precis som i pyramidspel finns det en överhängande risk för att hela systemet i MLM kollapsar. När rekryteringen minskar eller när marknaden mättas, kan nedströmsorganisationerna misslyckas och leda till ekonomisk förlust för de som är längre ner i hierarkin. Detta riskscenarium liknar det som är känt från pyramidspel.

5. Varierande Kvalitet på Produkter och Tjänster

MLM-företag erbjuder produkter och tjänster, men kritiker hävdar att fokus ofta ligger på rekrytering snarare än på kvaliteten av de erbjudna produkterna. Detta kan liknas vid pyramidspel där det primära fokuset är att få in nya medlemmar snarare än att erbjuda en verklig produkt eller tjänst.

Avslutande Reflektioner

Även om multi-level network marketing och pyramidspel har vissa skillnader, är det viktigt att vara medveten om de likheter de delar. Att delta i MLM bör vara en informerad beslut och individer bör noga överväga riskerna och möjligheterna. Det är viktigt att vara medveten om att, precis som i pyramidspel, majoriteten av deltagarna i MLM kan stå inför ekonomiska utmaningar och att noga utvärdera affärsmodellen är avgörande för att undvika potentiella fallgropar.

Photo by Leo_Visions on Unsplash

Photo by Freddie Collins on Unsplash

Den nya vågen av pyramidspel – Sanningen bakom bluffen!

Pyramidspel – Network marketing

Pyramidspel är olagliga och baseras på att utnyttja människor. För att en person ska kunna tjäna pengar i ett pyramidspel så måste någon annan i pyramiden förlora pengar. Network marketing är nästa generations pyramid. Med små modifikationer har Network marketing hitta kryphålen för att bedriva en ”pyramidverksamhet” som är laglig.
Under de senaste månaderna har ett flertal ”Network marketing företag” tagit sig till den svenska marknaden. Den som kan se genom fingrarna inser snabbt att det handlar om en form av pyramidspel, ett pyramidspel där du går in med pengar för att få sälja en mirakelprodukt och utnyttja dina vänners förtroende i from av rekrytering in i pyramiden.

Går det att tjäna pengar?

Självklart går det att tjäna pengar om du arbetar ”hårt”. Ett exempel på ett Network marketing företag som granskats mycket är: Herbalife , läs mer om sanningen bakom herbalife via länken. Ett annat exempel är Zija där inträdesavgiften är 11000kr och produktkostnaden per månad är 1500kr. Totalkostnaden för första året blir 29 000kr. Du behöver rekrytera ca 39 personer för att få tillbaka din insats. En total inkomst i pyramiden för 39 rekryteringar blir 1131000kr (enmiljonetthundratrettioentusen) där din vinst blir ca 29000kr = 2.55% provision för ditt arbete. Du kan ju tänka dig själv hur lång tid det kommer tar innan du ens börjar tjäna pengar. Själv driver jag flera företag och har aldrig sett en så låg provision på någon produkt eller tjänst från ett seriöst företag. Det betyder helt enkelt att du har större chans att tjäna pengar på att sälja snöskotrar, skruvdragare, bilar, heminredning eller vad som helst.

De få som tjänar pengar
De flesta lever i illusionen om att det går att tjäna pengar via sitt egna hårda arbete i ett Network marketing företag. Det är inte hela sanningen, du är beroende av de personer du rekryterat. Hoppar en person av i din rekryteringspyramid så förlorar du pengar varje månad. Generellt så tjänar endast toppen av pyramiden de stora pengarna vilket består av ca 0,12% av alla medlemmar i pyramiden (se herbalife som exempel). Din största nackdel som del i företaget är att när pyramiden väl når till ditt land och fram till dig så är du för långt ner i pyramiden för att ta del av pengarna. Det hela gör det inte bättre att du tjänar mindre för varje rekrytering du gör. De hamnar längre ner i pyramiden och längre ifrån dig.

 

vinst

 

 

 

 

 

Pyramidens produkt

Network marketing företag har ofta en mirakelprodukt som säger sig bota allt möjligt eller vara övermänskligt bra på något. Ofta finns väldigt få eller inga studier gjorda på produkten vilket innebär att den ej bör förtäras. En blandning av olika lagliga kemikalier och vitaminer kan även det vara farligt att få i sig. För höga doser av exempelvis A-vitamin kan ge benskörhet. Zija har sin Moringa (en mirakelblomma som är bra för allt) som i för höga doser kan ge missfall, samt permanenta njur och leverskador. Det mest orimliga är att största delen av alla som går med i network marketing företag aldrig ifrågasätter produkten eller hur den ska säljas. Produkten är ofta väldigt dyr i förhållande till liknande produkter.

Ofta för man höra på ett möte med en försäljare i ett network marketing företag: ”Tanken är ju att du ska tjäna pengar på rekrytering istället, så produkten spelar ingen roll”. Ovan exempel visar att det är i princip omöjligt att tjäna pengar om man inte säljer produkten.

Alla du rekryterar blir dina konkurrenter
För att ha någon som helst chans att tjäna pengar så måste du sälja produkterna vilket innebär stora problem. Alla du rekryterar behöver göra exakt samma sak och även de som rekryterats innan dig. Tänk dig att du har 200 000 konkurrenter som försöker sälja exakt samma sak till exakt samma pris. Det är helt orimligt att någon ens hittar till dig för att köpa produkterna och det finns ingen anledning att välja dig. Du erbjuder ju inget annat än vad de 200 000 övriga säljarna gör!

Marknadsföring av produkten
Nu kommer vi till det riktigt sjuka delen av produktförsäljningen. Du får inte marknadsföra produkten! Har man någon chans som helst att kunna tjäna pengar på en produkt som man inte får marknadsföra? Det enkla svaret är, NEJ DET GÅR INTE.

 

Rekryteringsfenomenet

När någon blir förfrågad eller rekryterad är det oftast någon man själv litar på. Ordet sprider sig från mun till mun och chansen är stor att en nära vän, familj eller kollega presenterar affärsförslaget för dig. Därav så har personen redan ditt förtroende och  införsäljningsprocessen blir därför mycket enklare. Förmodligen är personen inte ute efter att lura dig, personen är grundlurad från början och tror stenhårt på konceptet.

Jag deltog i ett försäljningsmöte där en grupp intresserade personer träffade en säljare. Mötet startade med en videointroduktion som tog upp siffror på omsättning, antalet personer som finns i pyramiden, vilka länder företaget är etablerat i o.s.v. Jag antecknade och räknade på omsättning, kostnader, antalet personer i pyramiden dividerat med omsättning, hur mycket produkter som behövde säljas för att gå plus minus noll med mera. Ingen annan deltagare såg ut att ha det minsta intresse av att kalkylera siffrorna. Efter videointroduktionen så pratade säljaren om varför han valt att arbeta för just det här företaget och svarade på frågor från deltagare. Min chans att ifrågasätta allt!

Jag började med att visa några av de siffror jag kommit fram till under videointroduktionen. Säljaren avböjde att svara på frågor om omsättning, kostnader och utdelning, han visste nog inte själv. Nästa fråga var angående produkten och vilka studier som gjorts på den (jag hade själv undersökt det innan, studier saknades.). Han sa att det fanns studier som företaget hade gjort själva som påvisade de goda effekterna och han skulle försöka få tag på studierna och maila mig efter mötet (mailet uteblev). Jag frågade hur länge han hade arbetat med företaget och hur mycket han hade tjänat. Svaret var att han hade tjänat  12 000kr på 6 veckors intensivt arbete ”Man måste arbeta för att få sina pengar och det går alltid lite segt i början”. Snabbt räknat så tjänade han 50kr i timmen när han jobbade, men vi får inte glömma att han lagt ut 13200kr för produktavgifter och inträdesavgiften. Han hade alltså förlorat 1200kr på 6 veckors arbete.

Efter en lång diskussion och påvisning att det är ruskigt svårt att tjäna pengar i ett sånt här företag, att produkterna inte är säkra, att konkurrensen är för stor, att provisionen är på tok för liten så var jag övertygad om att jag  hade räddat ett par själar på mötet från att falla in i helvetets-gapet. Alla deltagare utom jag tackade JA och skrev på papperet, trots att försäljaren tabbat sig så fruktansvärt och att alla korten i princip låg på bordet.

Den enda förklaringen jag kan hitta på detta fenomen är att deltagarna på mötet redan var övertygad innan de kom dit. En familjemedlem, en kollega eller en nära vän hade redan sålt in hela konceptet innan de kom till mötet. Ingenting försäljaren sa eller vad någon annan sa skulle ändra på deras illusion om att det är lätt att tjäna pengar på ett pyramidspel.

Photo by Michael Dziedzic on Unsplash

Bli inte lurad av ”gratis” prylar för motprestation

Bli inte lurad av sidor som ger bort saker ”gratis”. Sidor som ber dig göra olika undersökningar för att få gratis saker är oftast inte vad de utsäger sig att vara. Vad är realistiskt och orealistiskt? Tänk efter själv innan du gör något dumt.

Tusentals människor tjänar mycket pengar på att lura godtrogna internetsurfare. Har du surfat omkring på internet så vet du nog en del om hur mycket scams det finns.

De flesta av oss har hamnat på en sida som säger att du får en ipad om du ”bara” fyller i några formulär och skickar in till företaget. Undersökningar, personlig information osv, sen måste du registrera dig och skicka en förfrågan till 12 vänner som ska göra lika.

I själva verket är det orealistiskt att du någonsin skulle lyckas få tag på din ipad. Hela internet är fullt av liknande hemsidor som försöker lura dig på pengar och vilseleder dig in i olika avtal som kan stå dig dyrt.

Bodywrap it does not work – Pyramid scam

En inpackning är en av de värsta saker du kan göra mot din kropp. Det är en total bluff. Och här är varför.

Det finns inga vetenskapliga belägg för att kroppsinpackningar kan bränna fett. Det enda sättet att bränna fett är med kost och motion (vissa tillskott kan bidra till viktminskning). Sanningen är att kroppsinpackningar inte är något annat än bandage/plast med lera eller växtmineraler. Ska vi tro på att du kan förlora centimetar av din kropp på bara en timme? Hur är det ens möjligt? Människor tillbringar månader och ibland år på dietprogram för att lyckas med samma sak.

Många av er kanske undrar hur en inpackning går till. Vanligtvis lägger man på en kräm eller en lera mot huden och sätter sedan ”wrapen” ovanpå det insmorda området följt av plastfolie som lindas runt kroppen. Kroppsinpackningen drar tillfälligt ut huden. Det är alltså inte en viktminskning, dina centimeter blir utdragna på en större yta där vatten och andra vätskor flyttar sig (det är inte permanent).

Det krossar mitt hjärta att så många företag är så vinstmotiverade. Webbplatser som bodywraps.com och ”skinnywrapsverige.com” är bra exempel på detta utnyttjande. Varför ljuga för kunden? Varför inte hitta något som faktiskt fungerar? Juridiskt sett är det inte olagligt genom att annonsera att du kan förlora ”centimeter”. De är rätt, du kommer att förlora centimater tillfälligt. När du dricker tillräckligt med vatten eller äter en bra fast måltid så kommer du få allt tillbaka det du ”tappat”. Gå ner i vikt och förlora centimer är två väldigt olika saker. Det är tråkigt att det inte finns någon ärlighet längre. Vem skulle inte uppskatta en produkt som var ärlig om sina resultat?

En pyramidscam har ofta en mirakelprodukt som väldigt ofta innehåller ämnen som är rent av skadliga för kroppen. Fråga personen som säljer wraps om det finns några studier gjorda på produkten så kommer du garanterat få svaret: jag vet inte eller nej det finns inga. Därav bör du vara väldigt försiktig med att använda produkter. Du vet inte vad alls vad en sån här produkt kan göra med din kropp!

Läs gärna i artiklarna nedan för mer information om denna scam:

Top diet scam – Body wrap

Källa – Top diet scams
If there were an “oldie but goodie” diet scam prize winner, experts say it would likely go to body wraps. The thick, layered sweat suits once popular decades ago have morphed into silver “slim suits” and fat-melting body wraps designed to lock body heat in and melt away the pounds. But researchers say the only type of weight loss caused by wearing these outfits is water loss caused by excessive sweating. As soon as you take a drink, you’ll gain all that water weight back.

Worst diet scams – Body wrap

Källa – The worst diet scams
One company claims: ”Expect ’ultimate’ results with this amazing 45-minute body wrap! The wrap is infused with a powerful, botanically-based formula to deliver maximum tightening, toning, and firming results where applied to the skin.” When you use a body wrap, the lost inches are either a result of sweating or the redistribution of fluids to other parts of the body.