massproduktion-kyckling-esbl

Svensk kyckling & ESBL – Bör ej förtäras

När vi handlar i mataffären så väljer många den svenska kycklingen, men är den svenska kycklingen verkligen svensk? Hur hanteras kycklingar vid massproduktion i Sverige? Förekommer ESBL i svensk kyckling och vad är det som kycklingbranschen undviker att prata om?

När du handlar i butik och väljer svensk kyckling så är den förmodligen inte alls svensk. Över hela världen finns det endast två företag (Ross och Cobb) som dominerar hela avelsmarknaden och det är deras kycklingar vi äter. Avelskycklingar importeras och massproducerar kycklingar åt de svenska fabrikerna. Antibiotikaresistenta bakterier förekommer i var tredje kyckling!

 

ESBL – Antibiotikaresistenta bakterier

ESBL står för ”extended spectrum beta-lactamases”, en sorts enzymer som bryter ner de viktiga antibiotikatyperna penicilliner och cefalosporiner. Bakterier som bildar ESBL är motståndskraftiga (resistenta) mot dessa läkemedel. Detta innebär att infektioner som vi vanligtvis betraktar som enkla att bli av med blir livshotande. Antibiotika hjälper alltså inte mot resistenta bakterier. Din kropp måste då ta hand om bakterierna på egen hand, men det lyckas inte alltid och i värsta fall kan personen i fråga avlida.

Idag bär var tredje svensk slaktkycklingen på antiresistenta bakterier. Hur kan det komma sig när vi vet om att problemet med ESBL finns? Svensk fågel skriver följande på sin hemsida: ”Det går tyvärr inte att garantera att något livsmedel är fritt från resistenta bakterier. Oavsett hur kycklingarna växer upp i Sverige är avelsdjuren ofta importerade. Om Sverige bara skulle använda flockar som är fria från ESBL skulle det inte vara möjligt att ha en svensk produktion.”. Det finns i Sverige ingen rutinmässig kontroll av förekomsten av ESBL-bakterier vid import av kött. Vad mycket tyder på är att det blir väldigt dyrt att genomföra kontroller på alla avelskycklingar för att undvika ESBL. Produktionen skulle bli väldigt mycket dyrare än vad den är i dagsläget.

World Health Organization rapporterade redan 2007 om att antibiotikaresistenta bakterier är ett av de största hoten mot människors framtida hälsa. Och det finns en oroande och snabb ökning av multiresistenta bakterier i Sverige som måste tas på allvar.  Studier i Sverige har visat att runt fem procent av friska svenskar bär på sådana bakterier i tarmen. Ca 9600 fall av ESBL rapporterades i Sverige 2015.

Smittorisk – ESBL

 • Bakterierna kan spridas genom direkt kontaktsmitta, vilket betyder att de överförs genom direkt kontakt mellan individer, ofta via händerna. För att bryta smittkedjan är det därför mycket viktigt med handhygien efter toalettbesök, innan man lagar eller äter mat samt efter kontakt med djurs avföring.
 • Bakterierna kan också spridas genom indirekt kontaktsmitta, det vill säga via människa-föremål-människa. Exempelvis inom sjukvården överlever bakterierna i miljön och patientnära föremål kan därför bli kontaminerade. Återigen är handhygien viktigt för att bryta smittkedjan så bakterierna inte förs vidare till ytterligare föremål, alternativt förs in i munnen.
 • Ytterligare en spridningsväg är via livsmedel som har förorenats med ESBL-bildande bakterier. Det kan till exempel vara grönsaker som har förorenats vid bevattning eller kött som har förorenats vid slakt. Livsmedel kan också förorenas vid manuell hantering. Livsmedel på den svenska marknaden verkar dock i dagsläget inte vara någon viktig spridningsväg för ESBL-bildande bakterier.

Kycklingar behandlas med Antibiotika

Antibiotika kyckling

Antibiotikaanvändning är kopplat till såväl uppkomst som spridning av resistens. Därför är det viktigt att antibiotika används rationellt – bara när det behövs och på rätt sätt. I kycklingbranschens används antibiotika för att förhindra sjukdomar vid massproduceringen av kyckling. Av de 300–500 tusen ton antibiotika som används varje år går två tredjedelar till djuruppfödning. Ges mycket antibiotika, vare sig det är till djur eller människor, leder det till att bakterier utvecklar ­resistens som i sin tur leder till livsfara för någon som blivit infekterad. På flera platser i världen har resistenta bakterier lett till katastrof där människor dör av bakterierna.

Där användningen av antibiotika i djuruppfödningen är hög är även spridningen av resistenta bakterier hög. I Danmark, som använder tre gånger så mycket antibiotika som Sverige, ökade andelen grisar som bar på den resistenta bakterien MRSA från 13 procent 2009 till 77 procent 2012. Sverige har låg användning av antibiotika men det innebär inte att bakterierna inte finns. Vem har inte köpt dansk fläskfilé de senaste året? Du bär kanske på MRSA och har smittat personer i din omgivning utan att du vet om det. Kycklingen vi avlar från är heller inte svensk enligt uppgifter, så ESBL är vanligare än du tror. Ökningen av ESBL är förvånansvärt hög, så varför ställs det inte högre krav på importen av smittade avelskycklingar. Hur kan detta få fortgå när det är så tydligt hur farligt ESBL är.

 

Källor:
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/resistenta-bakterier-i-var-tredje-svensk-kyckling
http://www.infektionsguiden.se/om-antibiotika/resistenta-bakterier/
http://www.svt.se/dokument-inifran/varldens-basta-kyckling-1
http://www.sva.se/antibiotika/anmalningspliktig-resistens/esbl/fragor-och-svar-om-esbl?lid=32560
http://www.svenskfagel.se/sida/3831/442/Med%20anledning%20av%20resistenta%20bakterier
http://www.dn.se/nyheter/sverige/antibiotika-till-djur-hotar-var-halsa/

5 fördelar med grönt kaffe

Vad är fördelarna med Grönt Kaffe?

Det har talats mycket om grönt kaffe men vad är det och vad är egentligen fördelarna med det? Medan traditionellt svart kaffe är tillverkat av rostade kaffebönor, tillverkas gröna kaffedrycker med hjälp av orostade, eller ”gröna”, kaffebönor. Extrakt från gröna kaffebönor, green coffee beans, har visat många hälsofördelar i vetenskapliga studier. De viktigaste komponenterna hos grönt kaffe som står för dessa fördelar tycks vara koffein och klorogensyra, en typ av antioxidant, även om vissa effekter påverkas av andra faktorer än dessa två.

Potentiell viktminskning

På internet går det att läsa om flera som upplevt en ökad viktminskning men stämmer det? Enligt en studie som publicerades i mars 2006 i ”BMC Complementary and Alternative Medicine” så reducerade ett dagligt tillskott av ett extrakt som framställts från gröna kaffebönor både kroppsfettet och kroppsvikten hos möss, liksom fettkompositionen i levern. Effekten var likartad hos möss som fick klorogensyra och koffein separerat, vilket tyder på att dessa är de föreningar som är orsaken till effekten. Klorogensyran som finns i grönt kaffe kan brytas ned och absorberas av människor, vilket innebär en liknande effekt av extraktet.

Minskning av högt blodtryck

Förutom dess effekter på främjandet av viktminskning kan klorogensyran i grönt kaffe sänka blodtrycket. Enligt en studie som publicerades i 2006 i ”Clinical and Experimental Hypertension” visade patienter som kompletterat med 140 milligram av extrakt av gröna kaffebönor per dag reducerat blodtryck under hela studien. Inga biverkningar har rapporterats, vilket tyder på att grönt kaffe är ett säkert sätt att bidra till att minska högt blodtryck.

Bättre humör och kognitiv förmåga

Koffeinet som finns i grönt kaffe har en positiv effekt på humöret och hjärnans aktivitet. Enligt en undersökning som publicerades i februari 2008 i ”Nutrition Bulletin” visades det att flera studier har bekräftat att koffein kan förbättra reaktionstid, vaksamhet, minne, uppmärksamhet, fokus, utmattningshållfasthet och andra faktorer av kognitiv förmåga. Undersökarna fann att det optimala intaget av råkaffe var mellan 38 till 400 milligram per dag, eller mellan ungefär 1/3 kopp till fyra koppar bryggt kaffe.

Fördelar med antioxidanter

Gröna kaffebönor och deras bevisade produkter innehåller flera antioxidanter, som är föreningar som minskar effekterna av cellskadliga fria radikaler i kroppen. Denna förebyggande funktion håller dig friskare genom att minska omfattningen av skador och stress dina celler kan ta. Enligt en studie som publicerades i juli 2004 i ”Journal of Agricultural and Food Chemistry” kan antioxidanten klorogensyra som finns i gröna kaffebönor förhindra spridningen av fyra typer av cancerceller, vilket väcker förslag om att grönt kaffe kan vara användbart för att förhindra vissa typer av cancer.

Slutsats

De centrala komponenter hos grönt kaffe som ger dem dess extra fördelar är koffein och klorogensyra, men även andra komponenter kan ge fördelar. Klorogensyran och koffeinet kan bidra till ökad viktminskning. Förutom det kan klorogensyran också sänka blodtrycket. Koffeinet som finns i grönt kaffe har en gynnsam effekt på både humör och hjärnaktivitet och kan till och med bidra till bättre kognitiv förmåga. Sist men inte minst kan antioxidanten klorogensyra förhindra spridningen av cancerceller.

På weightworld.se hittar du allt du behöver för vikten och hälsan, oavsett om du vill gå ner i vikt, bygga muskler eller bara få motivationen och verktygen för att leva ett mer hälsosamt liv så finner du allt du kan tänkas behöva på weightworld.se

Guide till hårborttagning med laser

Kroppshår: tolererat av några, hatat och fruktat av andra. Det är ett faktum som män och kvinnor över hela världen måste ta itu med på daglig basis. Hårborttagning kan vara en lång, mödosam och tröttsam process eftersom många försöker uppnå perfektion den preparerade eller hårfria kroppen. Det finns många alternativ för att ta itu med kroppsbehåring – rakning, trådning, vaxning, epilering, elektrolys, hårborttagningsmedel – listan är nästan oändlig. Alla metoder för hårborttagning har sina egna fördelar och nackdelar, och med så många alternativ är det ofta svårt att välja den bästa metoden för dig. Hårborttagning med laser framstår som en populär, lätt hårborttagningsmetod och är ett livskraftigt alternativ till konventionella metoder för att ta bort kroppshår.

Hur fungerar hårborttagning med laser

Laserhårborttagning fungerar med hjälp av kraftfulla strålar av ljus för som riktas mot och penetrerar grupper av hårsäckar i huden, värmer upp interna strukturer och förstör hårsäckarnas förmåga att producera hår. Lasern krymper också hårsäcken. Det finns en mängd olika laserbehandlingar som fungerar på olika hud- och hårfärger. Bäst resultat från laserhårborttagning syns på ljus hy med mörkt, tjockt hår men goda resultat kan uppnås på alla färger och typer av hud och hår. Kroppsområden behandlas med laser mellan 6 och 12 gånger för att uppnå ett hårfritt resultat som kan kvarstå i mellan ett och tio år. Laserhårborttagning är inte permanent som sådant, men det ger permanent hårborttagning.

Fördelar med laserhårborttagning jämfört med andra alternativ

Laserhårborttagning är en bekväm, användbar form av hårborttagning av många skäl; Det har många fördelar jämfört med andra metoder hårborttagning. Laserhårborttagning kan användas på stora fläckar på huden på en rad olika områden på kroppen: laserhårborttagning i ansiktet (inte runt ögonen), på armarna, på armhålorna, laserhårborttagning på ryggen, bröstet, på bikinilinjen, och på benen. Detta har fördelar jämfört med metoder såsom epilering och trådning som endast kan användas på vissa områden eller är svåra att använda på specifika kroppsdelar. Processen är snabb och nästan smärtfri, vilket är fördelaktigt eftersom vissa metoder för hårborttagning såsom vaxning och elektrolys kan vara smärtsamt och svårt för människor att tolerera. Laserbehandlingar är skräddarsydda för att passa individer och resultat kan variera, men behandlade områden är i allmänhet 80 % hårfria i mellan ett och tio år. Detsamma kan inte sägas om andra metoder som rakning och vaxning, där resultaten är kortlivade i jämförelse.

Forskningen och de tekniska framstegen på hårborttagningsområdet har nu gjort det möjligt att från sitt eget hem själv använda säkra apparater som med laser eller ljusimpulser effektivt tar bort oönskat hår från alla delar av kroppen. En utan de mest prisvärda lösningarna på marknaden är Silk’n Flash Go Luxx som med ljusimpulsertar bort oönskat hår från alla möjliga ställen på kroppen, från bikinilinjen till ansiktet. Det är en utan de mest mångsidiga hårborttagningslösningarna och jämfört med vaxning på salong blir laser och ljusimpuls hårborttagning billigare i längden. En annan bonius är också att resultaten är permanenta i motsats till vaxning eller rakning.

Nackdelar med laserhårborttagning

Laserbehandling som metod för hårborttagning är ett beslut som bör tas på allvar. När du överväger att genomgå en laserhårborttagnings-behandling eller inte är det viktigt att beakta alla fakta och detaljer om processen, inte bara de positiva, fördelaktiga aspekterna. För att fatta ett välgrundat beslut innan du genomgår någon behandling, bör du även överväga de nackdelar och risker som finns. Medan de flesta människor får de hårfria resultat de hade hoppats på och är mycket nöjda med hårborttagning med laser, finns det komplikationer som kan vara förknippade med processen. Svullnad och rodnad kan uppstå efter laserhårborttagning, men även mer allvarliga komplikationer som hyperpigmentering, förändringar i pigment, ärr på de områden där förfarandet genomfördes och brännskador. Upprepade behandlingar kan behövas i framtiden för att ge långsiktiga hårfria resultat, vilket innebär att betala för fler sessioner och utsätta sig för risker för behandling igen. Att välja fel behandling för din hud och ditt hår kan ge katastrofala resultat; du måste vara säker på att förfarandet du väljer är rätt för dig innan de genomgår behandling.

Shytobuy.se är en e-handel tillika informationskanal inom hälsa, skönhet och välmående. Vårt mål är att sprida information och förse allmänheten med lösningar på sina problem.

4 saker du kanske inte vet om hårborttagning men bör veta

De senaste framstegen gör att hårborttagning är en nästan smärtfri upplevelse.

Att ta bort oönskat hår har blivit lika mycket en del av våra rutiner som att betala räkningar (och ger lika mycket spänning), men vi har goda nyheter. Tack vare innovationer i hårborttagningsteknik kan du få jämnare hy snabbare och med mycket mindre irritation. När du ser de fyra framsteg vi har upptäckt kring nya produkter och nya tekniker kan du sluta tänka på hårborttagning som en fruktad stund och kan till och med se fram emot det.

1. Du behöver inte stjäla hans rakhyvel längre

Din bättre hälfts ordentliga metall-rakhyvel hade tidigare en fördel mot din, då den hade fler blad, en viktig detalj som gav honom en närmare rakning. (Eftersom det första bladet drar upp håret något, får bladen som följer en riktigt nära yta att jobba med.) Men kvinnor har fått nya produkter som har minskat gapet mellan könen, med nya modeller av rakhyvlar med upp till fem blad – att det går lättare att eliminera hår på benen, under armarna och vid bikinilinjen med färre hack och stötar. För att ytterligare minska irritationen bör du förbereda huden med rakkräm innan hårborttagning; det är mer återfuktande och gör det möjligt för en mindre smärtsam rakning än vad tvål gör.

2. De nyaste hårborttagningsmedlen är praktiskt taget luktfria och arbetar snabbare än någonsin

”Skyldiga för de ursprungliga versionernas starka doft är kemikalien kalcium thioglycolate och natriumhydroxid, aktiva ingredienser som löser upp hår”, säger Loretta Ciraldo, M.D., klinisk professor i dermatologi vid University of Miami. Även om dessa ingredienser fortfarande används för hårborttagning, är de nu ihopkopplade med trevliga dofter som hjälper till att neutralisera deras lukt. Hårborttagningsmedel är inte heller längre rörigt: De finns i en mängd olika formler (sprayer, krämer, geler och lotioner) som är utformade för att stanna kvar medan de gör sitt jobb, oftast i 10 minuter eller mindre.

Det finns till och med hårborttagningskrämer som är även vattenresistenta, så att du kan använda den i duschen medan du schamponerar (det inte kommer att sköljas bort tills du torka av den med en tvättlapp). De senaste hårborttagnings-produkterna är också mindre hårda, tack vare hydra som skapar en buffert mot potentiellt irriterande ingredienser. Prova återfuktande krämer och lotions med fuktgivande sheasmör och kakaosmör.

3. Du kan få samma vaxningsresultat hemma som du kan få på salong/spa

De nyaste hemma-vaxkiten innehåller vax av professionell kvalitet för att minimera efterbehandlingsknölar vid hårborttagning. De milda versionerna, som innehåller glycerylrosinat, en ingrediens som gör vaxet mjukare och mer följsammt, vilket gör det möjligt att hålla sig till håret i stället för din hud. En annan produkt som har gjort hårborttagningen lättare: Pellon-remsor. ”Pellon är ett styvare, mindre poröst tyg än traditionellt muslin, som vaxet inte sipprar igenom”, säger Jodi Shays, ägare av Queen Bee Waxing i Los Angeles. ”Detta gör att bandet greppar även de minsta hårstrån ordentligt.”

4. Du kan avsluta din kamp mot infektioner; du behöver bara behandla din hud rätt

Det finns få saker som är mer frustrerande än att spendera tid och pengar för att kunna gå barbent bara för att se fula knölar blossa upp. ”När du drar ut håret från under huden, riskerar du att utlösa infektioner”, säger Ciraldo. ”Dessa kan orsakas antingen av bakterier som kommer in i hårsäcken eller att ny tillväxt fastnar under huden.” Lösningen? Produkter med por-lösande glykol eller salicylsyra, såsom Skinny Doctors Ingrow Go som lugnar huden och motverkar röda prickar och inåtväxta hårstrån efter hårborttagning.

Shytobuy.se är en e-handel tillika informationskanal inom hälsa, skönhet och välmående. Vårt mål är att sprida information och förse allmänheten med lösningar på sina problem.

Få den perfekta bikinilinjen

Erkänn det, en perfekt bikinilinje är viktigt – men du hatar smärta och underhåll, eller hur? Tja, ShytoBuy.se har samlat ihop alla de senaste nyheterna om hårborttagning – plus några grundläggande knep du kanske inte var medveten om.

Du behöver inte lida (så mycket) längre

En ny uppsättning av OTC-hud-bedövande krämer och sprayer som innehåller lidokain och bensokain kan ta udden av allt vaxjobb. (Tidigare behövde man ett recept för att få tag på dem för vaxning.) Du bör lägga på dem 15 till 20 minuter innan du är redo att dra – eller riva. Och även om det inte kommer att lämna dig så okänslig som, säg, en shot av novokain kommer det avsevärt minska aj-faktorm.

Lasrar är nu för alla

Det brukade vara så, att om du inte hade ljus hy och mörkt hår, riskerade du ärrbildning och problem med pigmentering, eller åtminstone dåliga resultat från laserhårborttagning. Men lasrar som YAG och EpiLight fungerar bättre på ett bredare utbud av hy och hårnyanser, säger Teresa Battaglia, delägare i New York Center for Hair Removal and Skin Rejuvenation. Och ja, än så länge är balkmaskiner fortfarande dyrt (i genomsnitt runt 3000sek per session), men 12 salongsvaxningar på ett år på ca 500sek vardera motsvarar 6000sek, vilket är nästan två lasersessioner. Dessutom kan bara en eller två behandlingar ge imponerande resultat.

Hår-hämmare översvämmar marknaden

Förra året var soja ordet på marknaden för hårhämmare. Nu surrar människor om en ingrediens som kallas capislow. En massa nya produkter innehåller detta växtextrakt, vilket minskar håråterväxt genom att bromsa den metaboliska aktiviteten involverad i hårets anagena tillväxtprocess. Kliniska studier har funnit att det är i nivå med resultaten från sojalotion. Det kommer inte att göra dig helt hårlös, men om de används två gånger om dagen i en månad, kommer du att behöva raka eller vaxa mindre ofta. Exempelvis är Hair No More Spray från Skin Doctors en effektiv hårhämmandespray för mer långvarig hårborttagning.

Om du väljer att raka

 • Se till att bladet är skarpt och rent. Vi gillar den nya uppsättningen av högpresterande rakhyvlar som stimulerar håret att stå upp (som gåshud) så bladskivorna kan kapa håret extra nära huden. Det finns många rakhyvlar som har fyra blad som inte lämnar ett enda hår bakom.
 • Prova en genomskinlig rakgel. Den tillåter dig att se klart vart du ska raka.
 • För att minska irritation skall du raka i hårets växtriktning. Det är också klokt att raka i slutet av din dusch så att ångan har mjuknat ditt hår och hud, säger Will kung, grundare av King of Shave.
 • Förhindra rakningsutslag genom att tillämpa en toner med trollhassel eller rosmarin. Skin Doctors Ingrow Go mot inåtväxta hårstrån är ett exempel på en spray som effektiv motverkar inåtväxta hårstrån och röda fläckar efter hårborttagning. Om du fortfarande få utslag kan du prova den antibiotiska salvan Neosporin; dina folliklar kan vara infekterade.

Om du väljer att vaxa

 • Gör du en bikinivaxning hemma? Se till att dina hår är minst en kvarts tum långa innan du börjar.
 • Spraya på en OTC-spray eller ta en ibuprofen 20 minuter innan du börjar, för att minimera smärtan.
 • Strö på babypuder för att avlägsna fukt så vaxet fastnar på håret, inte i din hud, säger Iwona Kwansiak, chefsestetiker på Repechage Spa de Beauté NYC.
 • Vill du gå för ett brasilianskt utseende? Välj en hård vaxformula. (Det kommer att stå på förpackningen.) Det tar tag i grovt hår bäst.
 • Efter att borttagningen är klar bör du desinficera området med väteperoxid eller en alkoholfri sammandragare, sedan dämpa lätt irritation med en aloe-rik lotion.
 • Om du går till en salong eller spa, hitta en som innehåller ett bedövningsmedel. Somliga salonger erbjuder en tjänst som kallas Relax Wax där de bedövar huden med LMX 4%.
Shytobuy.se är en e-handel tillika informationskanal inom hälsa, skönhet och välmående. Vårt mål är att sprida information och förse allmänheten med lösningar på sina problem.