Dags att ta förarbevis för snöskoter

Här kan du testa dina kunskaper inför ett snöskoterprov. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel. Den information som finns i testet är information som vi hittat i förarbevisboken samt på internet.

 

 

OBS! Vi tar inget ansvar för om någon av frågorna inte är korrekt. Den information som visas i provet är det vi har läst oss till med information på internet. Lagar och reglar kan ha ändrats sedan det här testprovet skapades.