CC2 Design

9067867-aBITG

Utveckling, förnyelse och skapande finns det ständigt behov av. Ökande konkurrenskrav ut nationellt och internationellt perspektiv.
Det finns stora vinster att göra om man har en genomtänkt design på sin produkt.

Industridesign är lätt vilseledande då tankarna går direkt till stora industrimaskiner. Det är inte vad jag egentligen designar. Man kan säga att alla produkter som massproduceras är vad jag designar. Här är exempel på några produkter CC2 design har tagit fram. Esska trendy nappar, tallrik och sked till barn.

Från idé till verklighet
Vill du utveckla en idé som du har, förverkliga och visualisera? Finns efterfrågan och hur stor är den på produkten?
Jag arbetar med 3-modeller, skisser, photoshop, illustrator etc så det finns flera olika sätt att ta fram en produktmodell.
Hur gör vi det på bästa sätt?

Har du en produkt redan?
Finns din produkt på marknaden redan? Vad kan du förbättra med din produkt? Uppfyller den kraven för användarna?

Min utbildning
Jag sökte till Mittuniversitetet i Sundsvall och tog kandidatexam för några år sedan. Mitt examensarbete är produkterna jag tagit fram till Esska.
babyartiklar som idag säljs på Ica och Coop.

Industridesigner
Industridesign