Lith, Lith, Lundin – Möbeltillverkare

Lith Lith Lundin är ett möbelföretag från den lilla byn Torsåker i mellersta Sverige. Vår affärsidé är en reaktion på hur industrin hela tiden tar fram nya färger och trender för att människor att sträva efter att köpa nya produkter och ha det senaste. Vi vill erbjuda alternativ som inte drivs av trender eller säsongsvariationer. Vi tillverkar tidlösa möbler som genom åren kommer att utveckla sin egen historia, möbler som kan föras vidare genom generationer.

Vår designprocess bygger på experiment och forskning – vi genomför otaliga tester av form och funktion. Vi föredrar att arbeta med modeller i stället för datorer, eftersom det ger en bättre förståelse för proportioner, material och deras interaktioner. Men det hindrar oss inte från att använda 3D-modellering i CAD- program vid behov.

Vi har byggt upp en verkstad i Torsåker där vi har vår tillverkning. Ett mål vi har för framtiden är att bygga upp en verkstad som drivs av enbart lokalproducerad och förnyelsebar energi.

Företaget består av Erik Lith, Martin Lith och Hannes Lundin.

produkter

Läs mer om företaget på deras hemsida: http://www.lithlithlundin.se