En ledares framgång – Förväntningar

Som ledare förstod jag snabbt att det inte bara viktigt utan inspirerande att dela med min ledningsgrupp vad jag förväntade mig av var och en av dem som ledare inom organisationen.

Det gav oss möjligheten att arbeta sammansvetsade som en högpresterande ledningsgrupp mer snabbt och gemensamt bygga det bästa arbetslag vi kunde för organisationen. Här kommer några tips för bra ledarskap.

 • Prata till dina anställda med intresse i rösten med en mjuk ton.
 • Var en del av laget som leder företaget framåt. Håll inte tillbaka utan dela med dig av dina erfarenheter.
 • Anställda arbetar helhjärtat om du som chef bryter den hårda fasaden och släpper in de anställda. Visa vem du är!
 • Förnyelse och tankegångar för förbättringar är alltid välkommet. Ta hjälp av de anställda för att göra arbetsplatsen bättre.
 • Släpp det som hänt och sikta framåt.
 • Anpassa företaget och riv de hinder som uppstår. Det är dags att växa och förflytta er framåt i tiden.
 • Gör din organisation tillgängligt för information och tankar. Utvecklingsprocessen ska aldrig stanna.
 • ”Det är så vi alltid har gjort” är något du måste komma förbi ganska snabbt. Utveckla eller avveckla.
 • Se till att bygga broar för att ta er ifrån det förflutna in i framtiden.
 • Se till att skapa en vision för framtiden men glöm inte bort vart ni är nu och vad er vision är här och nu.
 • Kom ihåg att du först måste föreställa dig det innan du kan vara det, du måste vara det innan du kan göra det.
 • Arbeta med känsla av brådska och syfte. Ha koll på vad du arbetar med men blicka framåt mot nästa projekt.
 • Leta efter eller skapa möjligheter för dina anställda att växa och utvecklas.
 • Företagets framgång går hand i hand med de anställdas framgång.
 • Kom ihåg att de anställda har ett liv utanför arbetsplatsen, precis som du har.
 • Inse att din organisation är unik och har kvalificerade egenskaper.