Kungskobra – The king cobra

Kobror med sina hotfulla huvor och hotfulla upprätta ställningar, är några av de mest ikoniska ormarna på jorden. Deras elegans, stolta hållning och giftigt bett har gjort dem både respekterade och fruktade. Kobror förekommer i hela Afrika, Mellanöstern, Indien, Sydostasien och Indonesien. Ordet kommer från den portugisiska cobra de capello, vilket betyder ”huva orm.”

Det finns en viss oenighet om vad exakt en kobra är och antalet kobra arter varierar från 28 till ca 270, beroende på hur en kobra definieras. Genetiskt ”sanna” kobror är medlemmar av släktet Naja. Många av dessa ormar har antingen huvor eller har förmågan att höja den övre delen av kroppen.

De mest utmärkande beteendemässiga egenskaperna hos kobror är deras defensiva skärmar och att det höjer kroppen och ”står upp”.