3 Sätt Att Identifiera En Talang

Kom ihåg att det inte är möjligt att identifiera en talang om du bara har kunskap inom ett område. Av den anledningen krävs det att du har kunskap i 3 sätt att identifiera en talang.

Att få se en talang har alltid varit, och kommer alltid att vara en höjdpunkt för många människor. Vi fascineras alla av idrottare som har en förmåga att få allt att se väldigt lätt ut. Som scout brukar känslan beskrivas med att man blir kär på nytt, dvs känslan det ger i magen när vi ser något nytt och spännande är svår att beskriva.

3 sätt att identifiera en talang?

Fysiska faktorer

För att identifiera en talang behöver du rikta uppmärksamhet på uthållighet, styrka, snabbhet, syreupptagning och träningsbarhet. Ur ett fysiskt perspektiv behövs också gener ta i betraktelse då längd, kroppsbyggnad och muskelfibrer är saker som vi själva inte kan påverka. Med träningsbarhet menas hur snabbt och hur mycket man kan påverka en atlets fysiska kapacitet, vilket då naturligtvis gör det viktigt att här ta hänsyn till var atleten ligger i sin tillväxt (pubertet). Man kan sedan använda tillväxten som en referenspunkt i syfte att identifiera en utövarens utvecklingsålder.

Motoriska- och tekniska faktorer

En atlets rörelsemönster spelar en stor roll när du identifierar en talang. Har talangen förmågan att ha kroppskontroll i många olika rörelser? Du måste också ta perceptuella och konceptuella element i betraktelse. Perceptuella element är relaterade till hur atleten tolkar intryck. Ett exempel är om atleten kan förutse hur en boll beter sig när den landar på marken, eller om atleten kan förutse ett spel innan det egentligen har hänt. Konceptuella element är de aspekter på en rörelse, som har att göra med strategiska och taktiska val. Ett exempel är om atleten kan försvara en speciell spelare eller ett område.

Psykologiska faktorer

Psykologiska faktorer är till skillnad från längd svåra att mäta, men detta är något som måste identifieras om atleten ska kunna nå proffsnivå. Jag skulle faktiskt vilja påstå att de psykologiska egenskaperna i slutändan är de allra viktigaste faktorerna när det kommer till att bli en framgångsrik idrottare. Motivation och strategi spelar också en stor roll, då atleten måste ha ett inre driv för träning och att vilja lära sig nya saker. Atleten ska också kunna uppskatta sin egen förmåga och ha klara mål.

Problem i att identifiera en talang?

*Ålder

*Fysisk mognad

Jag skulle vilja avsluta denna artikel med att prata om problem kring att identifiera en talang. Min egen åsikt är att ett av de största problemen är att ålder och fysisk mognad är för viktiga element i sport, och att man i allt för stor omsträckning ofta bara väljer utifrån dessa. Det här kan betyda att så många som 50 % av årgångens talanger kan bli förbisedda.

Jag hoppas att du hade en trevlig läsning i 3 sätt att identifiera en talang.

Besök min blogg på här

Vad kollar egentligen en talangscout efter när de identifierar en talang? I denna artikel kommer jag gå in närmare på tre grundläggande sätt att identifiera en talang.