Väderleken utomhus påverkar våra stegar

Fasadstege-med-Ryggskydd

Fasadstege-med-Ryggskydd

Hailo är en pionjärexpert inom fasadstegeteknologins revolution! Klätterteknologi med säkerhet och kvalitetsförsäkring är Hailos motto. Monarkerna inom stegkonstruktion!

Hailo erbjuder användarna ett brett spektrum specialgjorda stegvarianter, och deras huvudprodukt är fasadstegar, fasta stegar, och schaktstegar. Speciellt designade fasadstegar med ryggskydd & fasadstegar med fallskydd är väldigt efterfrågade på arbetsplatsen.

Valet av schaktstegar beror på hur de ska användas och vad syftet med användningen kommer att vara. Arbetsomständigheterna angående vad stegarna kommer att användas är också viktigt i valet av stege. Hailo-stegar fins tillgängliga i material som aluminium, anodiserat aluminium, galvaniserat stål och rostfritt stål & fiberglas. Att hålla stegarna skyddade och oskadade från väderleken påverkar stegens användning.

Valet av stege görs baserat på temperaturen, strukturell integritet, väderlek ute & korrosionsresistens med mera. För att undvika att stegen rostar, fräts, eller utsätts för annan klimatskada, måste det tänkas över vilket material som används.

Stegar i rostfritt stål påverkas av fukt och vatten omkring arbetsplatsen. Rosten som formas kan då fångas upp genom ett överdrag med färg av god kvalitet. Denna färg begränsar kontakten stegmetallen har med vattnet på utsidan.

När stegarna används i en kemisk miljö ska de undersökas regelbundet för reaktioner de kan ha haft till de industriella kemiska substanserna. Undvik vax på metallstegarna. Trots att vax hindrar rost, kan det öka riskerna att man halkar, vilket kan resultera i fall från stegen.

Grov, perforerad plastskydd kan användas för att ge pinnarna eller sidorna bättre grepp för fötter, och i tur kan stegen skyddas från korrosion på grund av väderlek. Stegen används mer eller mindre för att få tillgång till höga höjder, och behöver inspekteras regelbundet.

Fiberglasstegar är bra val eftersom vädret påverkar dem till ett minimum. Stegvalet borde vara väl genomtänkt för att undvika skador och öka stegens uthållighet.