Hur fungerar peer to peer-utlåning?

Allt fler och nya varianter av mindre lån tillkommer på marknaden. En av de senaste varianterna är så kallade Peer to peer lån. Peer to Peer eller bara P2P syftar till lån mellan två privatpersoner, och genomförs alltså helt utan bank eller annat kreditinstitut. Dessa typer av snabblån finns att hitta via olika låneförmedlare på internet, och är ett komplement till övriga typer av liknande snabba lån. Överenskommelser om lån mellan två privatpersoner behöver dessa förmedlare som länk för att kunna fungera enligt de lagar och bestämmelser som finns i Sverige.

Peer to peer fungerar egentligen på samma sätt som vanliga snabblån, men eftersom antalet lån är lika många som antalet långivare kan detaljer i avtal, ränta och avgifter variera mycket beroende på vem man lånar av. Att priserna skiljer sig rejält innebär förstås både fördelar och nackdelar, och att hitta de mest förmånliga långivarna är viktigt för att undvika onödigt höga avgifter. Höga avgifter inom marknaden för lån är vanligt förekommande, eftersom efterfrågan på lån är så pass hög. Se därför upp med de allra sämsta lånen.

Genom att låna av andra privatpersoner kan låntagaren förhandla sig fram till priser på ett helt annat sätt än vid lån av en sedvanlig bank. Många förmedlare sköter dock prissättningen själv, och står endast som mellanhand i processen och tar en avgift för att utföra dessa tjänster. P2P-lån fungerar som en slags kredit, och pengarna är i de flesta fall utlånade på premissen att de ska återbetalas inom en månads tid. Förlängningar och alternativa kredittider finns att hitta beroende på vilken förmedlare man vänder sig till.

Att förlänga ett P2P-lån innebär att flytta fram återbetalningen en månad i taget. Detta kostar normalt något mindre än vad den initiala månaden gör. Om låntagaren fastnat i en negativ spiral, där nya lån tecknas för att betala av gamla är förlängning att föredra eftersom kostnaden blir lägre än att ta nya krediter för att lösa de tidigare. Att låna pengar för att betala av skulder är dock inget att föredra, men vid en ekonomisk kris är detta ändå ett förhållandevis vanligt fenomen i Sverige och övriga världen.

Precis som vilka andra lån som helst är det viktigt att göra en noggrann kalkyl och budgetering innan man undertecknar ett skuldebrev. Att låna pengar är en lösning som främst ska tas till när man står inför att göra en investering som senare kan ligga till grund för lånet. Blancolån och lån helt utan säkerhet blir därför en osäker låneform som gör att du som låntagare befinner dig på tunn is om ytterligare ekonomiska svårigheter uppstår senare. Eftersom detta är förhållandevis vanligt förekommande är det viktigt att inte låna mer än nödvändigt, samtidigt som lånet kan delas upp i flera delbetalningar.

Mer information & tips på långivare finns på Lendax.se

Lendax listar de mest populära långivarna inom kategorin peer to peer lån och andra lån på den svenska marknaden. Peer to Peer eller bara P2P innebär att pengar lånas ut mellan två privatpersoner. Detta sker oftast via en låneförmedling på internet.